سمپاش توربین دار باغی 800 لیتری

سمپاش توربین دار باغی 800 لیتری

 

 • شناخت و کـاربرد سمپاش توربین دار باغی 800 لیتری

این سمپـاش جهـت مبارزه با انـواع آفات و بیماری ها و همچنین اسپری کـردن محلول های تقویتی در کلیه ی باغـات مکانیزه مرکـبات، پسته، هـلو، زیتون، سیب و …… مـورد استفاده قـرار می گیرد

 • مـزایا
 • یکنواختی عملـیات سمپـاشی به دلیل یکنواختی قطر ذرات سم و حـذف خطای انـسانی در سمپـاشی
 • کـاهش مصرف سم به میزان حدود 50% در مقایسه با سمپـاش های لانس دار و عدم ریزش سم روی زمین
 • حفظ محیط زیست
 • کـاهش هزینه سمپـاش با حذف نیروی کـارگـری
 • افـزایش سرعت عملیات سمپـاشی تا 7 برابر
 • انواع سمپـاش
 1. سوار شونده (اتصال سه نقطه)
 2. کششی (اتصال یک نقطه)
 • ویژگی های سمپـاش
 • مخـزن پلی اتیلن 3 تیکه شامل:
 1. مخـزن اصلـی
 2. مخزن شستشوی دست
 3. مخـزن شستشوی مـدار سمپـاش
 • مجـهز به صافی فشار جهت جلوگـیری از گرفتگی نازل ها
 • مجـهز به پرکن مخـزن مکشی (عدم ارتباط مخـزن سم با منابع آب)
 • مجـهز به گیربکس دو سرعـته در افزایش کارایی سمپـاش هنگام کار با تراکتورهای
 • مخـتلف به منظور مصرف بهینه سوخت
 • مجـهز به نازل های ضد چکه
 • مجـهز به همزن هیدرولیکی به منظور یکنواختی محلول سم در زمان سمپـاشی
 • مجـهز به سیستم کلاچ مخـصوص به منـظور انتقال افـزایشی نیرو از حـداقل به حـداکثر

جـهت جـلوگیری از صدمات وارده به پمپ و گیربکس

 • تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی سمپاش توربین دار باغی 800 لیتری به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است.
 •  

 

Garden Turbine Spray- Atomizer

Recognition and application

This spray is used to fight against various types of pests and diseases, and it is also used to spray liquid fertilizers in all mechanized gardens such as citrus, pistachio, peach, olive, apple and so on.

Benefits

Uniformity of spraying operations due to the diameter uniformity of poison particles and elimination of human error in spraying

Reduction in poison consumption by 50% compared to lancet sprayers and non-dripping of the poison on the ground

Environmental protection

Reduction in spray cost by eliminating labor force

Increase the speed of spray operations up to 7 times

Types of spray

Mounted (three point connection)

Trailed (one point connection)

Spray features

3-piece Polyethylene tank including

a.Main tank

b.Handwashing tank

c.Spray circuit washing tank

Equipped with pressure filter to prevent nozzles from clogging

Equipped with suction tank filler (no connection between poison tank and water tanks)

Equipped with a two speed gearbox to increase the efficiency of spray when working with different tractors in order to consume fuel optimally

Equipped with anti-drip nozzles

Equipped with hydraulic mixer for uniformity of poison solution during spraying

Equipped with special clutch system for transferring power increases from minimum to maximum to prevent damages to the pump and gearbox

All the support components and parts of the machine are permanently supplied and have the facilities of Mechanization Development Center

One thought on “سمپاش پشت تراکتوری توربینی باغی 800 LT(اتومایزر)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *