سمپاش کشنده توربین دار زراعی

سمپاش کشنده توربین دار زراعی

 

شناخت و کاربـرد سمپاش کشنده توربین دار زراعی

این سمپاش جـهت مبـارزه با انواع آفـات و بیماری ها در کـلیه مـزارع درختان مرتفع از جمله نخـلیات و نیز محلول پاشی در سطح وسیع برای مبارزه با آفـاتی نظیر سن گندم، ملخ و غیره کاربرد فـراوان دارد.

مـزایا

 • یکنواختی عملیات سمپاشی به دلیل یکنواخـتی قطر ذرات سم و حذف خطای انسانی در سمپاش
 • کـاهش مصـرف سم به میزان حدود 50 درصد در مقـایسه با سمپاش های لانس دار و عدم ریـزش سم روی زمیـن
 • حـفظ محـیط زیست
 • کـاهـش هزینه سمپاش با حذف نیروی کـارگری
 • فـزایش سرعت عملیات سمپاشی تا 7 برابر ( جـایگزین هواپیمای سمپاش)

ویژگـی های سمپاش کشنده توربین دار زراعی

 • مخـزن پلی اتیلن 3 تکه شامل:
 1. مخـزن اصـلی
 2. مخـزن شستشوی دست
 3. مخـزن شستشوی مدار سمپاش
 • مجـهز به صافی فشار جـهت جـلوگیری از گرفتگی نازل ها
 • مجـهز به پـرکن مخـزن مکشی ( عدم ارتبـاط مخـزن سم با منابع آب)
 • مجـهز به گیربکس دو سرعته در افـزایش کارایی سمپاش هنگام کار با تراکتورهای مختلف به منظور مصرف بهینه سوخت.
 • مجـهز به نازل های ضد چـکه ( حـفظ محـیط زیست)
 • مجـهز به همزن هیدرولیکی به منظور یکنواختی محلول سم در زمان سمپاشی
 • مجـهز به سیستم کلاچ مخـصوص به منظور انتقـال افزایشی نیرو از حـداقل به حـداکثر جـهت جـلوگیری از صدمات وارده به پمپ و گیربکس
 • قابلیت تغییر زاویه توربین بصورت هیدرولیک
 • انواع سمپاش
 1. سـوارشونده (اتصـال سه نقطه)
 2. کششی (اتصـال یک نقطه)
 • 10 سال خدمات پس از فروش
 1. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است.

 

Farm Turbine Sprayer

Recognition and application

This machine is used for combating all kinds of pests in high trees farm and spraying in large scale for combating pests like Sunn pest and grasshopper…

Privileges

Uniformity of spraying operations due to the diameter uniformity of poison particles and elimination of human error in spraying

Reduction in poison consumption by 50% compared to lancet sprayers and non-dripping of the poison on the ground

Environmental protection

Reduction in spray cost by eliminating labor force

Increase the speed of spray operations up to 7 times (a good alternative for plane spray)

Spray features

3-piece Polyethylene tank including

Main tank

Handwashing tank

Spray circuit washing tank

Equipped with pressure filter to prevent nozzles from clogging

Equipped with suction tank filler (no connection between poison tank and water tanks)

Equipped with a two speed gearbox to increase the efficiency of spray when working with different tractors in order to consume fuel optimally

Equipped with anti-drip nozzles

Equipped with hydraulic mixer for uniformity of poison solution during spraying

Equipped with special clutch system for transferring power increases from minimum to maximum to prevent damages to the pump and gearbox

Ability to change the turbine angle hydraulically

Types of spray

Mounted (three point connection)

Trailed (one point connection)

All the support components and parts of the machine are permanently supplied and have the facilities of Mechanization

Development Center

دانلود کاتالوگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *