سمپاش 800 لیتری 14 متری

سمپاش 800 لیتری 14 متری

 

شنـاخت و کـاربرد سمپاش 800 لیتری 14 متری

این سمپـاش جـهت مبارزه با انواع آفـات و بیمـاری ها و علف های هرز مورد استفاده قرار گـرفته و از نظر یکنواختی پاشش محلول واقـعا بی نظیر می باشد.

 

انـواع سمپـاش از لـحاظ عـرض کـار

 1. سـاده مکانیکی با عرض کـار 8، 10، 12 و 14 متر
 2. حـرفه ای هیدرولـیکی با عرض کـار 20 و 24 متر
 3. حـرفه ای هیدرولـیکی با عـرض کـار 12،14،20و 24متر ساخته می شود.
 4. تعداد نازل پاشنده 48،40،36،28،24،20،16

 

انواع سمپاش از لحاظ نحوه اتصال

ویژگـی های سمپاش 800 لیتری 14 متری

مخزن پلی اتیلن 3 تکـه شامـل

 1. مخـزن اصـلی
 2. مخزن شستشوی دست
 3. مخزن شستشوی مـدار سمپـاش
 • مجـهز به صافی فشـار جهت جلـوگیری از گرفتگی نازل ها
 • مجـهز به پرکـن مخزن مکشی ( عدم ارتباط مخـزن سـم با منابع آب)
 • مجـهز به نازل های ضد چکه (حـفظ محـیط زیست)
 • مجـهز به همـزن هیدرولیـکی به منظور یکنواختی محلـول سم در سمپـاشی
 • مجـهز به نازل های چندتایی به منـظور انتخـاب آسان نوع نازل با تـوجه به نـوع محـصول و میزان محـلول مورد نیاز

قطعات انتخابی

 • پایه نازل های سه تایی
 • سیستم پرکن سریع ساخت ایتالیا
 • شیلنگ جمع کن
 • شیلنگ و لانس
 • فیلتر مکش شیردار ساخت ایتالیا
 • گاردان
 • نازل سرامیکی
 •  

10 سال خدمات پس از فروش

تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است.

 

 

Recognition and application

This sprayer is used to fight against various types of pests, diseases and weeds, and is unique in terms of spray uniformity

Types of sprayer in terms of working width

a. Simple mechanical with working width of 8, 10, 12 and 14 meters

b. Professional hydraulic with working width of 20 and 24 meters

c. Professional hydraulic with working width of 12, 14, 20 and 24 meters

d. Number of spraying nozzles 16, 20, 24, 28, 36, 40, 48

Types of sprayer in terms of connection method

Mounted in capacities of 400, 600, 800 and 1000 liters

Trailed in capacities of 1000, 2000 and 3000 liters

Sprayer features

3-pieces polyethylene tank including

a. Main tank

b. Handwashing tank

c. Circuit washing tank

d. Equipped with pressure filter to prevent nozzles blocking

e. Equipped with suction filling tank ( no connection between poison tank and water tank)

f. Equipped with anti-drip nozzles ( environmental protection )

g. Equipped with hydraulic mixer in order to ensure uniformity of poison in the spraying

h. Equipped with multiple nozzles for easy selection of nozzle type according to the product types and the amount of required liquid

Optional parts

Triple nozzle base

Immediate filling system made in Italy

Hose-reel pulley system

Hose and lance

Hose and lance

Suction filter with faucet made in Italy

Shaft

Ceramic nozzle

All the support components and parts of the machine are permanently supplied and have the facilities of Mechanization Development Center

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *