موور بشقابی
موور بشقابی شنـاخت و کـاربرد دروگرهای بشقابی محصولی ایده آل برای برداشت علوفه کشاورزان و دامداران می باشند : از جمله امتیازات این دروگر عبارتند از  ارتفاع قابل تنظیم دروگر  قابلیت تعویض راحت تیغه ها  داشتن کلاچ ایمنی
  • تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد

Rotarty drum mower   165-185

Recognition and application

Rotary drum mowers are ideal product for harvesting farmers’ hay

Many privileges of this mower are

Adjustable height of the mower

Convenient blade replacement

Safe clutch

All the support components and parts of the machine are permanently

supplied and have the facilities of Mechanization Development Center

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *