کودپاش سانتریفیوژ 600 لیتری

کودپاش سانتریفیوژ 600 لیتری

 

 

شنـاخت و کـاربرد

جهت پوشش یکنواخت کودهای دانه ای شیمیایی از کودپاش سانتریفیوژ 600 لیتری استفاده می شود که با عملکرد دقیق دریچه ها و یکنواختی پاشش ، جهت پاشش بذر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزیت های بارز این نمونه دستگاه ها می توان به شاسی بسیار قوی ، انتقال نیروی غیر مستقیم برای همزن ها که عدم در گیری با مخزن در ضربه های شدید در حالت حرکت در مزرعه را فراهم می کند، حالت هلیسی همزن که موجب عدم وارد شدن ضربه به دانه های کود یا بذر می شود و از خرد شدن و شکسته شدن آنها جلوگیری می کند.

فاصله صفحات پاشش و همپوشانی میان صفحات که موجب یکنواختی در پاشش بذر یا کود می شود ، قابلیت تنظیم پره های پاشش به منظور پرتابش بذرهای مختلف با وزن های مختلف ، که موجب پاشش یکنواخت و استفاده بهینه از دستگاه می شود ، استفاده از پین های برشی ما بین همزن و شافت انتقال نیرو که هرگونه فشار احتمالی از گیربکس برداشته خواهد شد ، دارای چرخ ترانسپورت و سهولت جابجایی و اتصال به تراکتور ، اشاره کرد .

 

ویژگـی های کودپاش سانتریفیوژ 600 لیتری

  • o مجهز به سیستم تنظیم پاشش تک و دو دریچه سانتریفیوژ با عرض 18 تا 24 متر
  • o دارای قابلیت باز و بسته شدن دریچه ها به صورت مکانیکی
  • o به دلیل عملکرد دقیق دریچه ها و پاشش یکنواخت ، قابل استفاده برای پاشش بذر
  • o مجهز به یک گیربکس و مخزن با ظرفیت 450 لیتر
  • o مجهز به سیستم تنظیم پاشش دو دریچه سانتریفیوژ
  • o قابلیت تنظیم میزان پاشش بر حسب کیلومتر در هکتار
  • o قابلیت تنظیم جهت پاشش به چپ و راست به صورت مجزا
  • o قابلیت تنظیم پره های پاشش به منظور پخش بذرهای مختلف با وزن های متفاوت

جهت پاشش یکنواخت زاویه پره های پاشش نسبت به جرم حجمی اجسام قابل تنظیم می باشد. تغیر امتداد زاویه پره ها به سمت افزایش میزان پاشش در وسط و کاهش میزان پاشش در طرفین حاصل می شود و بالعکس

  • 10 سال خدمات پس از فروش
  •  

 

Centrifuge fertilizer spreader 450

Recognition and application

Centrifuge fertilizer spreader is accurate and uniform in spreading homogeneous grains of chemical fertilizers and it is also used for spreading seeds. One of the obvious advantages of these machines is their strong chassis which transfer the indirect power to the mixers and it also prevent the mixer and the tank from knocking up in severe stroke conditions. The helical form of the mixer prevents damage to seeds and fertilizers and prevent them from breaking down. The space between distributing plates and their overlap make the spreading process uniform. The ability to adjust the spreading blades to throw different seeds with different weights will make spreading process uniform and optimum. Using shear pins between the mixer and power transfer shaft will remove any possible pressure on the gearbox. This machine also has a transport tire that make its movement easy and it can be easily connect to the tractor

Spreading machine features

Equipped with spreading adjustment system and two centrifuge valves with 18 to 24 width

Ability to open and close the valves mechanically

Due to the accurate operation of valves and uniform spreading, it is suitable for seed spreading

Equipped with a gearbox and a 450 liter tank

Equipped with two-valve centrifuge system

Ability to adjust the spreading rate (km/h)

Ability to adjust the spreading direction to the left and right separately

Ability to adjust the spreading blades for different seeds in different weights

Spreading direction angle is adjustable based on the density. The variation of the blades angle increase at the middle and reduce on the sides and vice versa

10 years after-sale service

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *