شهریور ۹, ۱۳۹۷

شیلنگ جمع کن

شهریور ۹, ۱۳۹۷

گوگرد پاش پشت تراکتوری

شهریور ۹, ۱۳۹۷

شیکر برداشت گردو

شهریور ۸, ۱۳۹۷

ریک خورشیدی

شهریور ۸, ۱۳۹۷

آسیاب برقی گندم

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

مته چاله کن

مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

قطعات یدکی

توضیحات