»  بیشتر بدانید   »   دستور العمل کالیبراسیون سمپاش ها

دستور العمل کالیبراسیون سمپاش ها

دستور العمل کالیبراسیون سمپاش ها

تکنیک های سمپاشی نقش بسیار مهمی در کابردی سموم و کاهش میزان آلودگی های زیست محیطی دارند. در کاربرد ایده آل انواع سموم هدف رساندن حداکثر مواد موثره به محلی است که آفت بیشترین فعالیت را دارد و در این راستا دستگاه های سمپاش نقش مهمی را ایفا می نمایند. در استفاده بهینه از سمپاش ها عوامل مختلافی از جمله انتخـاب سمپـاش پشت تراکتوری و همچنین بکارگیری صحیح آن نقـش کلیدی دارد.

انتخاب سمپاش

انواع سمپـاش ها با تکنولوژی هـای مختلفی ساخته شده کـه بستگی به کـاربرد این سمپاش هـا کشاورزی آن اقدام به انتخـاب سمپاش متنـاسب با شرایط کاری مورد نظر می نمـایند. یکی از این سمپـاش ها که کاربرد وسیعی در عرصه زراعت دارد سمپاش بومدار پشت تراکتوری است. سمپـاش بومـدار پشت تراکتوری سمپاش در انواع سـوار شونده، کششی و خودرو تولید می شوند. این نوع سمپاش در اندازه های مختلف با طول بوم های 8 ، 12 ، 15 ، 18 و 21 متر در کشور ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع سمپاش نازل ها به فاصله 50 سانتی متر از یکدیگیر روی بوم قرار می گیرند. نازل های استفاده شده در این نوع سمپاش ها یکدیگر را همپوشانی نموده و سمپاشی یکنواختی در مزره انجام خواهد شد. با توجه به نـوع سمپاشی و شرایط مختلف می توان از نازل های متنوعی جهت دستیای به نتبیجه بهتر در زمینه مبارزه با علف های هرز، آفـات امـراض در سطح مزارع استفاده نمود.

همچنین ارتفاع بوم از سطح مزرعه قابل تنظیم بوده که خود میتواند در کیفیت سمپاشی و جلوگیری از بادبردگی سموم موثر واقع گردد. در مقایسه با سایر روش های سمپاشی در این روش کمترین میزان بادبردگی سموم اتفاق می افتد.

لذا سمپاش پشت تراکتوری بومدار با توجه به نحوه عملکرد و پوشش مناسب گیـاه در تمامی سطوح سمپـاشی، منـاسبترین نوع سمپـاشی برای کاربرد سموم در محصولات زراعی است.

این در حـالی است که وضعیت موجود حاکی از آن است که سمپـاش های مذکور کمی از سمپـاش های مورد استفـاده را به خوبی اختصـاص داده است. هرچند کـارائی این سمپـاش ها نیز به دلیل مشکلات موجود در نحوه بکـارگیری و نقـص های موجود در قسمت بوم و نـازل ها به مقدار زیادی کاهش یافته است.

چنانچه یک سمپاشی خوب و اصولی مورد ظر باشد، قبل از بکارگیری سمپاش بایستی کلیه قسمت های آن بازدید، سرویس و تعمیر گردد تا سمپاش آماده بکار شده و در زمان مناسب سمپاشی از تلف شدن زمان هزینه ها جلوگیری به عمل آید. این موضوع در قالب معـاینه فنی سمپـاش ها مطرح و در دست اقدام می بـاشد. پس از آن بـایستی سمپاش را برای سمپاشی کـالیبره و تنظیم نمود.

کالیبراسیون سمپاش پشت تراکتوری

کالیبراسیون یعنی تنظیم سمپاش برای پاشش مقدار معینی محلول سمی در هکتار (با قطر ذرات از پیش تعیین شده و تعداد معینی از ذرات). از آنجـایی که قبل از کـالیبره شدن سمپاش ممکن است پاشش نامنظم و بیش از حد مورد نیاز باشد، جهت جلوگیـری از اتلاف سم و کـاهش اثرات نامطلـوب بر محیط و کـاربران و جلوگیری از سوزش گیـاه، کلیه مراحل کـالیبراسیون بـایستی با آب انجام شود.

کنترل وضعیت عمومی سمپاش

قبل از انجـام عملیـات اجرایی کالیبراسیون باید وضعیت عمومی سمپـاش را بررسی و کـنترل نمود. برای اطمینـان از عملکرد صحیح سمپـاش و کالیبراسیون ابتدا تمامی موارد یاد شده در دستورالعمل معاینه فنی سمپاش ها را تک تک و بدقت بررسی و بازدید نمود.

 

انتخاب نازل سمپاش

نازل مهمترین بخش یک سمپاش است و محلول سمی از آن خارج می شود. نازل باید بتواند تا محلول را به خوبی به ذرات ریز تبدیل کند. برای مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم که ارتفاع بوته ها حدود 15-20 cm می باشد و زمین تسطیح نیست، استفاده از نازل 8002 و یا 8003 با زاویه پاشش 80 درجه و ارتفاع بوم حدود 75 سانتی متر از روی محصول توصیه میگردد.

فشار سمی

فشار سمپاشی در سمپاش های بومدار با نازل های بادبزنی (تیجت) معمولا بین 1 تا 5 بار می باشد. در مبارزه با علف های هرز از ذرات درشت تر استفـاده می شود تا بادبردگی به حداقل برسد. لذا برای عل هرز فشار 2 تا 3 بار و در مبارزه با آفات و بیماری ها فشار بین 3 تا 4 بار مناسب می باشد.

با افزایش فشار، خرجی محلول زیادتر شده و قطر ذرات ریزتر می گردد. تغییر فشار بستگی به دور موتور و دور محور توان دهی تراکتور (PTO) داشته و همچنین میـزان آن را با رگولاتور یا شیر فشـار قابل تنظیم می باشد. یک شیر فشار استاندارد باید حتی در حد نهایی افزایش فشار، مقداری محلول برشتی به مخزن داشته باشد تا از ترکیدگی پمپ و لـوله ها جلوگیری کند.

راهی برای تعیین مقدار دقیق نازل ها بدین صورت است که، در مدت زمـان یک دقیقه مقدار خروجی چند نازل را در ظروف جداگانه اندازه می گیریم. سپش میـزان محلول بدست آمده از نازل ها را با جدول راهنمای نازل مقـایسه کرده و با تغییر رگلاتور به فشار لازم میرسیم.

سـرعت حرکت تراکـتور

سرعت حرکت تراکتور در مزارع مکایزه و کاملا تسطیح شده تا 14 کیلومتر شمار تراکتور خراب بوده یا اصلا وجود نداشته باشد، برای تعیین سرعت حرکت تراکتور باید از راننده خواست تا طبق تجربیات قبلی خود در مزرعه مورد آزمایش، میزان از دستی تراکتور و دنده را انتخاب و شروع به حرکت در شرایط مزرعه نماید.

 

میزان محلول مصرفی در هکتار

مقدار مشخصی آب، مثلا 20 لیتر آب را در مخـزن سمپاش ریخته و با سرعت معمولی در مزرعه تراکتور را به حرکت در می آوریم تا آب مخزن تمـام شود.

مساحت خیس شده توسط بوم با عرض 8 متر را اندازه گیری می کنیم. مثلا اگـر پس از 125 متر حرکت تراکتور اب مخزن تمام شد مساحت سمپاشی برابر خواهد بود با:

متر مربع                                                      1000=125*8

 

برای بدست آوردن حجم محلول مصرفی در هکتار از تناسب زیر استفاده می کنیم.

1000متر مربع                          20 لیتر

10000متر مربع یا یک هکتار          چند لیتر؟

 

بطور مثـال چنانچه مصرف یک سم 2 لیتری در هکتارتوصیه شده باشد، برای بدست آوردن مقدار سم خالص در یک مخزن 400 لیتری خواهیم داشت:

مقدار سم 2 لیتر در هکتار و مقدار پاشش سمپاش 200 لتیر در هکتار و ظرفیت مخزن 400 لیتر

200 لیتر آب               2 لیتر سم

400 لیتر آب               چند لیتر سم؟

 

باید توجه داشت که در آزمایش فوق از آب خالص استفاده شده اما وقتی که سم به آب اضافه میگردد محلول سمی حاصله مقداری غلیظ تر خواهد شد. بنـابرین حرکت آنها در سیستم سمپـاشی و خروج از نازل ها مقداری کندتر می شود که میزان تقریبی آن حدود 5% کمتر ازآّب خالص است. بنابرین در شروع سمپاشی باید این مساله را مدنظر داشت و در صورت نیاز به اصلاح با کم و زیاد کردن فشار و خروجی نازل از محل فشار شکن میتوان مقدار دقیق محلول مصرفی در هکتار را بدست آورد.

توجه

به کشاورزی که جهت سمپاشی مزارع خود از تراکتور و سمپاش های اجاره ای استفاده می نمایند توصیه می شود قبل از شروع سمپاشی، برای اجرای عملیات کالیبراسیون نظارت کامل داشته باشند.

 

گلپا صنعت ایرانیان
تولید کننده انواع سمپاش و ماشین آلات سمپاشی صنعتی