»  بیشتر بدانید   »   دو اشتباه رایج در بین کشاورزان و باغداران

دو اشتباه رایج در بین کشاورزان و باغداران

🔘 دو اشتباه رایج در بین کشاورزان :

1⃣《 اشتباه باغداران 》: آیا میدانید ریختن نمک پای درختان گردو و یا آویزان کردن سنگ نمک در شاخه های بالایی درخت هیچ تاثیری در سفید شدن مغز گردو و کنترل کرم ندارد و بزرگترین اشتباه در باغداری است . نمک خوراکی از عناصر کلر و سدیم تشکیل شده که هر دو ماده برای درختان گردو سمی و مضر میباشند.

شور شدن خاک باعث کاهش جذب آب و کودهای مفید مانند روی، آهن، بر ، مس و…. میشود.

نمک پس از اینکه توسط ریشه گیاه جذب شد به سلولهای گیاهی صدمه میزند، حاشیه برگها سوخته شده و برگها میریزند.

شوری خاک منجربه پیری زودرس درختان و کاهش میوه شده و درخت را درمقابل حمله آفات و بیماریها ضعیف میکند.

برای سفیدی مغز گردو ، افزایش تولید و مقاومت به بیماریها باید از کودهای سولفات پتاسیم ، سولفات مس و سولفات روی استفاده شود.

2⃣《اشتباه گندم کاران》: انجام شخم در فصل آیش در زمینهای دیم با استفاده از گاوآهن برگردان در ماههای خرداد ، تیر و مرداد تحت عنوان آفتاب خوردن خاک اشتباه است زیرا در آن زمان علفهای هرز بذر خود را در زمین ریخته اند و کنترل آنها فایده ای ندارد . ضمن اینکه رطوبت ذخیره شده به روی خاک منتقل شده و در گرمای تابستان تبخیر میگردد بنابراین هدف اصلی آیش (نگهداری رطوبت) از بین میرود . برای مبارزه با علفهای هرز بهتر است در اوایل اردیبهشت ماه ( بسته به شرایط آب و هوای محلی ) با استفاده از گاوآهن پنجه غازی بدون برگشت خاک ، نسبت به قطع ریشه علفهای هرز اقدام شود .