»  بیشتر بدانید   »   اجزای اصلی سمپاش

اجزای اصلی سمپاش

اجزای سمپاش کدام است؟

همـانگونه که می دانید، سمپـاش یکی از تجهیزات اصلی برای پخش کردن و اسپری کـردن سم د مقادیر مختلف به صورت یکسـان و یکنواخت و همچنین صرفه جویی در مصرف سم و در نتیجه از بین بردن آفات گیاهان است.

همه کشـاورزان و بـاغ داران برای آن که بتوانند از گیاهـان و درختـان خود در برابر گـزند حشرات موذی و… حفظ کـنند به سمپاش نیـاز دارند. سمپاش ها انواع و اقسام مختلفی دارند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

_ سمپاش دستی

_ سمپاش شارژی

_ سمپاش پشتی موتوری

_ سمپاش فرغونی

_ سمپاش پشت تراکتوری

_ سمپاش زنبه ای

_ تریلر های سمپاش

 

در این مقاله از وب سایت نیکا کورپ به برسی سمپاش و اجزای تشکیل دهنده آن می پردازیم، بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای این مقاله با ما همران باشید.

 

سمپاش چیست؟

شایان ذکر می باشد که سمپاش وسیله ای است که با هدف توزیع و پاشیدن یکنواخت مواد سمی و شیمیایی به کار می رود تا به وسله آن بتوان از گیاهان و درختان مراقبت به عمل آورد.

در هر سال به خصوص در  فصل تابستان یک یا چندین نوع سم یا ماده شیمیایی توسط هر باغبان یا کشاورز مورد استفـاده قرار می گیرد و به وسیله آن باغ مورد نظر سمپاشی می شود.

برخی از شمـا معنای توزیع غیر یکنواخت سم را نمی دانید، به همین دلیـل می توان اشـاره داشت که توزیع یکنواخت سم به معنـا می باشد که در قسمتی ار باغ سم با غلظت کم در قسمتی دیگر با غلظت زیاد پاشیده شود.

 

نکـات بسیار مهم درباره سمپـاشی:

_توزیع مـایعات سمی و شیمیایی با غلظت کمتر از دوز مصرفی گیـاه، نیاز کـامل برای از بین بردن آفات یا علف های هـرز را برطرف نمی کند.

_همچنین توزیع با غلـظت بیشتر از دوز مصرفی نیز صرف نظـر از این کـه هزینه اضـافی می باشد و اصلا مقـرون به صرفه نیست، می تواند موجب افزایش ریسـک آلودگی آب های زیرزمینی و محیط زیست شود.

_لازم به ذکر است که استفاده از سمپاش برای پاشیدن سم و مواد شیمیـایی به صورت یکنواخت، ضروری و اجتنـاب ناپذیر است.

 

کاربرد های سمپاش:

سمپاش ها انواع و اقسام مختلفی دارند که ممکن است در بسیاری از موارد با یکدیگر تفاوت داشته باشند و ممکن است در هنگام خرید سمپاش با این تفاوت ها برخورد کنید:

_ نوع سم

_مقدار سم

_ ظرفیت مخزن

_ نوع آفت

_ روش سمپاشی و….

می توان اذعـان داشت که شرایط مختلف باغات و مزارع در انتخـاب یک سمپاش  مناسب بسیار تـاثیر گذار است. انتخاب سمپاشی که با توجه به کارایی، مطابق انتظارات و نیاز مصرف کننده باشد حائز اهمیت است.

در حالت کلی کاربرد های دستگاه سمپاش به صورت زیر می باشد:

_ کشتن حشرات (آفت کشی)

_کشتن قارچ ها

_ از بین بردن علف های هرز

_ پاشیدن کود مایع

نکته بسیار مهمی که باید بدانید، این است کـه برای هریک از کـاربرد هـای فوق نیز سمپـاش هـای خـاصی طراحی و تولید می شود که فقط مخصوص همـان کار است و باید با توجه به نیاز خود سمپاش های مورد نظر را تهیه فرمایید.

 

روش های مختلف سمپاشی:

برای انجـام سمپـاشی روش های مختلفی وجود دارد کـه می توانید از آن ها استفـاده نمـایید. بـا توجه به حجم کل مایع پاشیده شده در واحد سطح زمین روش های سمپاشی به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:

_ حجم بالا یا HV

_ حجم پایین  یا LV

_ جحم خیلی کم ULV

 

اجزای سمپاش کدام است؟

سمپاش ها از اجزای زیر تشکیل می شوند:

_ پمپ سمپاش

_ مخزن سمپاش

_ هم زن سمپاش

در زیر تشریح و توصیح هر کدام از اجزای سمپاش می پردازیم، با ماشید.

 

پمپ (تلمبه) سمپاش چیست؟

لازم به ذکر است که مایعات سمی موجود در سمپاش باید قبل از اینکه از دهانه سمپاشبیرون آید، به صورت ذرات ریز در آید تا بتوان به صورت یک نواخت یا زمین مورد نظر را سمپاشی کرد.

می توان اذعان داشت که پمپ یا تلمبه، فشار لازم را برای این منظور را تامین می کند. پمپ های مورد استفاده در سمپاش شامل دو نوع زیر می باشند:

_ پمپ بادی

_ پمپ هیدرولیک

 

پمپ بادی چیست؟

باید بیان شود که پمپ بادی سمپاش، هوا را به یک مخزن هوا دهی حاوی مایع، انتقال داده و در نتیجه مایع را تحت فشار قرار می دهد که از طریق دهانه سمپاش برای ذره ذره کردن آن استفاده می گردد.

 

پمپ هیدرولیکی چیست؟

پمپ هیدرولیکی حجم معینی از مایع را جذب کرده و از طریق سیستم تحویل تحت فشار قرار می گیرد.

 

نیروی محرکه لازم برای پمپ:

نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است که پمپ ها از نظر میزان فشـاری که تولید می کنند با یکدیگر متفـاوت هستند. ممکن است برای شما این سوال به وجود بیاید که نیروی محرکه لازم برای پمپ ها از کجا تامین می شود؟

برای پاسخ به این سوال می توان اذعـان داشت که نیروی محـرکه موردنیاز بـرای پمپ ها به یکی از چهار روش زیر تامین خواهد شد:

_ با روش دستی، منظور اسن است که با فشار ثابت دست پمپ نیروی محرکه را دست خواهد آمد.

_کششی (فشار متناوب دستی از طریق کشش و مکش)

_ موتور (می تواند به صورت الکتریکی یا بنزینی باشد)

_ تراکتور ( از طریق نیروی موتور تراکتور تامین می شود)

مخزن سمپاش چیست؟

شـایان به ذکر می باشد که هر سمپـاش دارای یک مخزن مخصوص برای حمل مایعـات سمی است و این مخزن از متریالی ساخته می شود که مایعات سمی درون آن باعث خوردگی و زنگ زدگی مخزن نشود.

اغز نکات بسیار مهم درباره مخزن سمپاش می توان به موارد زیر اشاره داشت:

_ این مخزن یا توکار است یا به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

_ ظرفیت مخزن در سمپاش های گوناگون با یکدیگر تفاوت اساسی دارد و از چند لیتر تا بیش از 2000 لیتر متغیر می باشد.

_ در هر حال مخزن باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا از پرکردن های مکرر جلوگیری شود اما نه انقدر بزرگ که سنگین شده و حمل آن برای حمل کننده سخت شود.

_مخزن سمپاش مجهز به یک دهانه ورودی (دریچه ) همراه با یک قیف و صافی برای پرکردن مایع می باشد.

_جهت سهولت در پر کردن و تمیز کردن سمپاش، دهانه ورودی مخزن آن به اندازه ی کافی بزرگ ساخته خواهد شد.

_ درب دریچه (دهانه) مخزن باید کاملا آب بندی باشد تا اثر حرکت و تکان، محلول سمی از آن به خارج نشت یا چکه نکند.

_ سم را قبل از ریختن در مخزن باید با آب مخلوط نموده و سپس با استفاده از صافی دریچه، داخل مخزن ریخته شود.

 

همزن سمپاش چیست؟

شایان به ذکر می باشد که بیشتر سمپاش ها دارای قطعه ای به نام همزن می باشند که به منظور همگنی و غلظت محلول (مایع سمی) درون مخزن در حین عملیات سمپاشی، به کارمی رود.

سمپاش های فاقد همزن از امولسیون و سوسپانسیون محلول جلوگیری می نمایند. همزن سمپاش ها به دو صورت وجود دارند که در زیر بع آن ها اشاره می کنیم:

_ همزن مکانیکی

_ همزن هیدرولیکی

تجهیزات مربوط به همزن های مکانیکی به دو صورت زیر می باشند:

_ پروانه ای

_ میله ای

لازم به ذکر است که در هر دو صورت باید در حین عملیات سمپاشی، این تجهیزات به کار انداخته شده و محلول مدام به هم زده شود. در غیر این صورت ممکن است محلول به صورت یکنواخت پاشیده نشود.

نکته بسیار مهم این است که همزن هیدرولیکی شامل یک لوله است که چند سوراخ جـانبی در سر آزاد آن تعبیه شده است. این همزن درون مخزن قرار داده شده و همزمان با عملیات سمپاشی توسط پمپ تغذیه می گردد.

این سیستم به عنـوان سیستم بـایپس شنـاخته می شود. با این که مکـانیسم عملـکرد همـزن هیدرولیـک آن قدرهـا دقیق نمی باشد، اما برای سمپاش هایی که دارای مخزن های سایز بزرگ هستند؛ مناسب تر هستند.

استفاده از همزن به ویژه در محلول های سمی که با پودر سم درست می شوند ضرورت دارد چون ممکن است در اثر انسداد مجازی، عملیات پاشیدن با مشکلات مواجه شود.

 

انواع سمپاش کدام است؟

سمپـاش ها انـواع و اقسـام بسیار مختلفی دارند کـه شما بر اسـاس نوع کاربرد و نیـاز خود می توانید آن هـا را تهیه کرده و کارهای سمپاشی و… را انجام دهید.

به دلیل آن که کارایی و دقت سمپاش ها با یک دیگر تفاوت بسیاری دارد شما باید برای کاری که میخواهید به ثـمر برسانید سمپاش را تهیه کنید، به خصوص سمپاش هایی که در باغبانی و کشاورزی کاربرد دارند.

نکته بسیار مهمی که باید بدانید، این است که سمپاش هایی که دارای پمپ (تلمبه) های قابل تنظیم هستند بیشترین میزان رضایت و استقبال را برای مصارف باغبانی و کشاورزی در میان باغبانان و کشاورزان دارا می باشند.

به دلیل آن که با کمک آن ها می توان فاصله ای را که سم اسپری شده طی می کند و همچنین میزان درشتی قطرات اسپری شده را مطابق با نیاز خود تنظیم کرد و به سمپاشی محیط پرداخت.

همان گونه که بیان شد، انواع سبک های مختلفی از سمپاش در دسترس عموم قرار دارد که هرکدام از آن ها برای استفاده در کاربردی خاص در حوزه  های وسیع باغدرای و کشاورزی طراحی شده است.

شمـا باید توجه داشته باشید که برای خرید سمپـاش هـا نکات بسیـار مهمی وجود دارد و باید آنهـا را مدنظر داشته باشید. از جمله مهمترین نکاتی که باید هنگام تصمیم گیری برای خرید سمپاش مناسب مورد توجه قرار گیرد؛ می توان به موارد زیر اشاره داشت:

_ وسعت منطقه ای که باید سمپاشی در آن انجام شود را باید در نظر داشته باشید.

_ تعداد دفعاتی که باید عملیات سمپاشی انجام شود

_ نوع سم یا سم هایی که باید به گیاهان و درختان در منطقه مورد نظر پاشیده شود.

_ نحوه حمل و استفاده از سمپاش مورد نظر .

 

در قسمت اول مقاله به انواع سمپاش اشاره کردیم، حال در زیر به توضیح و بررسی هر کدام از سمپاش ها می پردازیم:

 

سمپاش دستی:

_ سمپاش ماشه ای

_ سمپاش لوله ای دستی( شیپوری)

_ سمپاش گلخانه ای دستی

_ امشی

 

نکات مهم درباره سمپاش های دستی:

_ ظرفیت مخزن سمپاش دستی از چـند لیتر بیشـتر (زیر 10 لـیتر) نمی باشد.

از سمپاش دستی برای سمپاشی سطوح فضا های کوچک مانند باغچه های منازل و باغ ای کوچک استفاده می گردد.

 

سمپاش پشتی (کوله ای) چیست؟

می توان اشـاره کرد که سمپـاش پشتی یا کوله ای شبیه به سمپاش دستی می بـاشد. با این تفـاوت و مزیت که دیـگر نیاز نیست با دست حمل گردد چون باید مثل کوله پشتی آن را بر پشت حمل کرده و کارهای سمپاشی را انجام داد.

 

از مزایای سمپاش پشتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_یکی از مزیت های این سمپاش این است که فشار کمتری به کاربر وارد می شود.

_ مزیت دیگـر این سمپاش این است که معمولا حجم مخـزن آن گنجـایش بیشتری نسبت به نوع دستی (بالای 10 لیتر) خواهد داشت.

_ پمپ سمپاش پشتی نیز بسته به مدل می تواند به صورت دستی یا موتوری باشد.

_ کاربرد سمپاش پشتی نیز دقیقا مانند سمپاش باغچه های خانگی، از بین بردن علف های هرز و باغ های کوچک می باشد.

 

سمپاش تریلری چیست؟

این نوع سمپـاش دو چرخ در قست عقب خود دارد و از هرطـرف قسمت جلـویی توسط هر وسیله نقلیه ای به راحتی حمل می گردد. این نوع برای سمپاشی چمت، مراتع و زمین های ورزشی به کار خواهد رفت.

پمپ سمپاش تریلری با یک موتور الکتربکی یا موتور بنزینی به کار می افتد.

 

سمپـاش تراکتوری ( سه نقطه ای) چیست؟

لازم به ذکـر می باشد که سمپـاش تراکتوری یا سه نقطه ای به سـادگی از طـریق یک اتصال 3 نقطه ای به تراکـتور متصـل می شود به همین دلیل یکی از نام های این سمپاش، سمپاش سه نقطه ای است. و برای سمپاشی موارد زیر به کار می رود:

_زمین های گلف

_ زمین های ورزشی

_ مراتع

_ سطوح چمن بزرگ

نکـته بسیار مهم این است که پمپ این سمپـاش از طریق اتصـال به PTO (محور توان دهی) تراکتـور یـا موتور الـکتریکی کار می کند.

 

سمپاش فرغونی چیست؟

می توان بیـان کرد کـه سمپـاش فرغونی شبیه فرغون می بـاشد و به همین دلیـل در ایـران به این نـام معروف شده است. سمپاش ها دارای حجم بین 50 تا 200 لیتر بوده و برای سمپاشی درختان میوه و درختچه های زینتی بلند و فضا های سبز و گل کاری شده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

لازم به ذکـر می باشد که نیروی محرکه تلمبه سمپـاش فرغونی توسط یک موتر بنزینی بـا قدرت 3 تا 10 اسب بخـار تامین می گردد. با این قدرت، امکان پاشیدن سم با طول بیش از 15 متر امکان پذیر می شود. میزان پاشش حد.دا 1 تا 3 لیتر در دقیقه است.

سمپاش زنبه ای چیست؟

این سمپـاش ها به صورت برانکـارد می باشند. و به سمپاش زنبه ای شناخته می شوند. از این سمپاش ها چرخ ندارند و در عوض دو دسته در اطراف شاسی خود دارند. بنابراین باید دو نفر آن را دقیقا مانند برانکارد به صورت همزمان حمل کنند.

این نوع سمپاش برای استفاده در مناطق صعب العبور کوهستانی طراحی شده است و دارای یک موتور بنزینی نیز هستند.