»  بیشتر بدانید   »   علت ریزش انار های نارس

علت ریزش انار های نارس

مهمترین عواملی که باعث ریزش انار نارس ( گردوئی) میگردد عبارت اند از:

 1. – تلقیح ناقص:
  تلقیح ناقص به دلیل کمبود عنصر روز و بر و تنشهای رطوبتی، حرارتی محیط و عوامل ایجاد اختلال در گرده افشانی از قبیل آفات و بیماری ها تند یادها و ابرناکی و…. که باعث ریزش مقدار زیادی از میوه های گردوئی(نارس) می گرد.
 2. – ماندابی پای درخت و امکان بیماریهای قارچی روی ریشه و عکس آن کم آبی و خشک بودن بستر باغ هم باعث ریزش میوه نارس میگردد.
 3. – تنش آبی
  باغهایی که دریک دوره طولانی آبیاری نشده اند و بعداز پایان گلدهی مفید و تشکیل میوه آبیاری انجام میگردد، به درخت تنش وارد می شود و این تنش باعث ریزش مقداری از انارهای نارس می گردد.
  این تنش زمانیکه آبیاری غرقابی باشد بیشتر نمود می کند.
  در زمانیکه آبیاری غرقابی انجام میشود، اکسیژن خاک کاهش و co2 افزایش، همچنین متان و متیل افزایش و این سیکل افزایش یاعث تولید بیشتر اسید ابسیزیک میگردد.
  افزایش اسید ابسیزیک باعث تغییرات سلولی دم میوه و ساقه و ساقه می گردد که این تغییر باعث جدا شدن میوه از درخت ریزش میوه نارس می گردد.
 4. – آفت زدگی از قبیل کرم گلوگاه، مگس سفید، شپشکها، بیماریهای پاتوژنی، آلودگی هوا، صدمه فیزیکی به میوه و ریشه باعث ریزش مقداری از انارهای نارس میگردد.
 5. – عدم تغزیه مناسب:
  درختانی که بنیه درخت رضایت بخش نیست و سلامت ظاهری درخت نشان دهنده کمبود عناصر بخصوص ازت که عنصر شادابی درخت می باشد. باعث ریزش بیش از حد میوه های نارس می گردد
  در واقع تولید میوه که بیش از توان فیزیولوژیکی درخت باشد باعث می گردد درخت مقدار بار اضافی رها کند.
 6. – عدم توانمندی درخت برای تامین عناصر غذایی و کاهش ذخیره انرژی لازم برای حفظ محیط بار اضافی باعث می شود میوه ی اضافی ریزش کند.
 7. – بیماری های قارچی و باکتریائی و بیماریهای فیزیولوژیک اگر به موقع پیشگیری و درمان نشود عامل ریزش میوه های گردوئی ساخته شده است.
 8. – تغییرات هورمونی محلول پاشی های آور دز و مصرف کودهای زیادی هم باعث ریزش میگردد.
  در این مورد کاربرد مواد ضد تنش از قبیل آمینیو اسید ها و جلبکها و محلولپاشی با کلسی برتا اندازه ای قابل قبول ریزش را کاهش خواهد داد.