»  بیشتر بدانید   »   معرفی سمپاش اتومایزر خطی

معرفی سمپاش اتومایزر خطی

معرفی و آشنایی با عملکرد سمپاش 2000 لیتری اتومایزر خطی، فن 900 -24 نازله

مجهز به سیستم لیورز و ترمینال پاشش

تماس با شرکت گلپا صنعت ایرانیان

02156234223

02156234225