«دسته بندی نشده»

آفات و بیماری های گیاهی سالانه حدود سی و دو درصد از تولیدات کشاورزی را مورد حمله قرار می دهند، از این رو، حفاظت از نباتات جایگاه مهمی در برنامه های اقتصادی دارد. میزان مصرف سالانه سموم دفع آفات کشاورزی در ایران، حدود 24000 تن است، از این میزان، حشره کش ها، قارچ کش ها، […]

بیشتر بدانید
۱۴۰۱-۰۹-۰۶