«بیشتر بدانید»

فصل زمستان فصلی است که نگهداری و کیفیت خاک بسیار حائز اهمیت است. اقدامات عملیاتی که در کشاورزی و باغداری در پاییز و زمستان و انجام میگیرد. انجام عملیات خاک ورزی با چیزل باعث فرسایش خاک می شود. در رشد بهتر گیاهان و نیز سلامت و شادابی فضای سبز تاثیر گذار است. به طور کلی […]

بیشتر بدانید
۱۴۰۱-۰۸-۲۵

 سمپاشی برای از بین بردن گیاهانی است که  به طور ناخواسته در مزارع گندم رشد می کنند. رشد این گیاهان باعث می شود تا آب و نور کافی به گندم ها نرسد. از این رو از بین بردن این علفهای هرز کمک می کند تا محصول گندم بهتری به عمل آید.

بیشتر بدانید
۱۴۰۱-۰۱-۱۵

امروزه با بالاتر رفتن میزان مزرعه های کشاورزی در سراسر کشور شاهد استفاده نسبتا زیادی از سم ها هستیم. بدین منظور وسایلی به نام سمپاش تهیه شده که به دو شکل سمپاش بومدار و بدون بوم در کشورمان یافت می شوند.

بیشتر بدانید
۱۴۰۱-۰۱-۱۰