لوازم جانبی
بیشتر بدانید

مقدمه بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه كيوي اولين بار توسـط بينش و پورعبداله (1368) از مازنـدران سپس توسط هوشيـار فرد و پورعبـداله (1387) از يک نهالستان كيـوي در منطقه بندر انزلـي (روستاي  خميـران)  گـزارش  شد. ميزان  آلودگي در برخي ازنهـالستان تا بيش از 30 درصـد برآورد گرديـده است.اندام تكثـيري قـارچ عامل بيمـاري در خاك استـو […]

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۲۲

مقدمه بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه كيوي اولين بار توسـط بينش و پورعبداله (1368) از مازنـدران سپس توسط هوشيـار فرد و پورعبـداله (1387) از يک نهالستان كيـوي در منطقه بندر انزلـي (روستاي  خميـران)  گـزارش  شد. ميزان  آلودگي در برخي ازنهـالستان تا بيش از 30 درصـد برآورد گرديـده است.اندام تكثـيري قـارچ عامل بيمـاري در خاك استـو […]

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۲۲

‌شرکت گلپا صنعت ایرانیان آخرین روز از یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی استان قزوین دی ماه ۹۹  

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۱۶

‌شرکت گلپا صنعت ایرانیان آخرین روز از یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی استان قزوین دی ماه ۹۹  

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۱۶

غـرفه‌ی شرکـت گلـپا صنعت ایرانیان در یازدهمین نمایشگـاه تخصصی کشـاورزی، ادوات و مـاشین آلات کشـاورزی در استـان قزوین محـل دائمی نمـاشگـاه بین المللی قـزوین زمـان: ۹ الی ۱۲ دی مـاه سـاعت: ۱۵ الی ۲۰  

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۱۰

غـرفه‌ی شرکـت گلـپا صنعت ایرانیان در یازدهمین نمایشگـاه تخصصی کشـاورزی، ادوات و مـاشین آلات کشـاورزی در استـان قزوین محـل دائمی نمـاشگـاه بین المللی قـزوین زمـان: ۹ الی ۱۲ دی مـاه سـاعت: ۱۵ الی ۲۰  

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۱۰

بارگیری و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی در استان قزوین محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین .          .        

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۱۰

بارگیری و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی در استان قزوین محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین .          .        

خانم عزیزی
۱۳۹۹-۱۰-۱۰
 • درباره شرکت گلپا صنعت

  شرکت گلپا صنعت ایرانیان با بیش از سه دهه فعالیت در تولید قطعات، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی مطابق با استاندارد‌های روز و با بکارگیری مرغوب‌ترین مواد اولیه، تکنولوژی و دانش علمی روز، تجربه‌های صنعتی و همچنین کادری متخصص و پرتلاش، سعی در ارائه‌ی بهترین محصولات به شما کشاورزان و همکاران عزیز و محترم را داشته است.
  • ضمانت کیفیت
  • تنوع محصول
  • خدمات پشتیبانی
  • لوازم جانبی
  • محصول با کیفیت ایرانی
  بیشتر بدانید

  مقدمه بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه كيوي اولين بار توسـط بينش و پورعبداله (1368) از مازنـدران سپس توسط هوشيـار فرد و پورعبـداله (1387) از يک نهالستان كيـوي در منطقه بندر انزلـي (روستاي  خميـران)  گـزارش  شد. ميزان  آلودگي در برخي ازنهـالستان تا بيش از 30 درصـد برآورد گرديـده است.اندام تكثـيري قـارچ عامل بيمـاري در خاك استـو […]

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۲

  مقدمه بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه كيوي اولين بار توسـط بينش و پورعبداله (1368) از مازنـدران سپس توسط هوشيـار فرد و پورعبـداله (1387) از يک نهالستان كيـوي در منطقه بندر انزلـي (روستاي  خميـران)  گـزارش  شد. ميزان  آلودگي در برخي ازنهـالستان تا بيش از 30 درصـد برآورد گرديـده است.اندام تكثـيري قـارچ عامل بيمـاري در خاك استـو […]

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۲

  ‌شرکت گلپا صنعت ایرانیان آخرین روز از یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی استان قزوین دی ماه ۹۹  

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۶

  ‌شرکت گلپا صنعت ایرانیان آخرین روز از یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی استان قزوین دی ماه ۹۹  

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۶

  غـرفه‌ی شرکـت گلـپا صنعت ایرانیان در یازدهمین نمایشگـاه تخصصی کشـاورزی، ادوات و مـاشین آلات کشـاورزی در استـان قزوین محـل دائمی نمـاشگـاه بین المللی قـزوین زمـان: ۹ الی ۱۲ دی مـاه سـاعت: ۱۵ الی ۲۰  

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰

  غـرفه‌ی شرکـت گلـپا صنعت ایرانیان در یازدهمین نمایشگـاه تخصصی کشـاورزی، ادوات و مـاشین آلات کشـاورزی در استـان قزوین محـل دائمی نمـاشگـاه بین المللی قـزوین زمـان: ۹ الی ۱۲ دی مـاه سـاعت: ۱۵ الی ۲۰  

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰

  بارگیری و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی در استان قزوین محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین .          .        

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰

  بارگیری و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی در استان قزوین محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین .          .        

  خانم عزیزی
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰