»  بیشتر بدانید   »   آفت کش ها و راه های مبارزه شیمیایی

آفت کش ها و راه های مبارزه شیمیایی

آفت کش ها و مبارزه شیمیایی  

 

مقدمه

بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی

 

بطور تقریبی حدود یک سوم از محصولات کشاورزي در مراحل داشت و برداشت توسط آفات (حشرات، بیمارگرها، علفهاي هزر و سایر عوامل خسارت زا) از بین میروند. مبارزه شیمیایی نه بهترین روش، بلکه متاسفانه امروزه کاربردي ترین سلاح در مبارزه با آفات یه شمار می رود.

 

آفت کش چیست؟

 

به گروهی از مواد شیمیائی گفته می شود که به منظور نابود ساختن و یا کنترل جمعیت انواع آفت ها از قبیل انواع حشرات، علفهاي هرز، عوامل بیماریزا و امثال آن تهیه و تولید می شود.

تاریخچه آفت کش ها

 • قدمت مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریها به بیش از 1000 سال قبل از میلاد میرسد.
 • هومر شاعر و مورخ یونانی در 1000 سال قبل از میلاد در مورد کنه کش هاي گوگردي و خاصیت تدخینی آنها نوشته است.
 • چینی ها در قرن 16 میلادي استفاده از ترکیبات آرسنیکی مخلوط با عسل را در مبارزه با مورچه توصیه کردند.
 • در قرن 17 میلادي براي مبارزه با مگس گیلاس از نیکوتین استفاده می شد.
 • در قبل از قرن 18 میلادي توسط ایرانیان و قبایل قفقاز نیز از گرد گلهاي داوودي به عنوان حشره کش استفاده می شد.
 • د.د.ت به عنوان اولین ترکیب شیمیایی در سال 1874 ساخته شد ولی در سال 1939 به خاصیت حشره کش آن پی بردند.

 

خصوصیات یک آفت کش شیمیایی مناسب:

 

 • روي آفت هدف تاثیر کافی داشته باشد.
 • روي محصول سمپاشی شده تاثیر نا مناسب نداشته باشد.
 • روي حشرات مفید، اثر سوء نداشته باشند.
 • از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد.
 • در محصولات و مواد غذایی طعم و بوي نامطبوع ایجاد نکند.
 • تحت شرایط جوي مختلف سمیت خود را علیه آفات هدف حفظ کند.
 • بی خطر براي انسان و دام در شرایط سمپاشی و نگهداري.
 • در محیط اسیدي و قلیایی به سرعت تجزیه نشود.
 • در اکوسیستمهاي کشاورزي و غیر کشاورزي و خصوصاً در زنجیره غذایی ایجاد اختلال نکند و روي انواع موجودات از جمله آبزیان، زنبور عسل و غیره اثر نامطلوب نداشته باشد.

 

نامهاي مختلف یک آفت کش:

 

نام عمومی (Entry name):

توسط موسسه سازنده ترکیب، معرفی و سپس به موسسه استاندارد جهانی (ISO) پیشنهاد می شود تا مورد تایید قرار گیرد.

– اطلاعاتی در مورد ساختار شیمیایی نمی دهد.

– هر ترکیب آفت کش معمولا داراي یک نام عمومی است. مثال ترکیب علف کش گلیفوزیت

 

نام تجارتی یا نام فرمولاسیون (Trade name):

 

– اسامی تجارتی براي هر ترکیب معمولا متعدد هستند (کارخانه جات مختلف، فرمولاسیون هاي مختلف). مصرف کنندگان معمولا با این اسامی کار می کنند. مثال علف کش رانداپ که نام تجاري گلیفوزیت است.

– حرف اول نام تجارتی معمولاً بزرگ نوشته می شود.

– علامت R روي نام تجارتی مخفف کلمه Rigestered یا ثبت شده است.

 

نام شیمیایی(Chemical name)

 

– براساس قوانین اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردي ( IUPAC ) انتخاب می شود.

– بیان کننده اجزاء تشکیل دهنده ساختار شیمیایی آفت کش و نحوه قرار گرفتن آنها نسبت به هم می باشد. مثال ان- فسفونومتیل گلایسین که نام شیمیایی علف کش رانداپ است.

 

فرمولاسیون آفت کشها:

 

فرمولاسیون به معناي تغییراتی است که روي سموم جهت بهبود شرایط نگهداري، مصرف، تاثیر و ایمنی اعمال می شود. هدف از آن تسهیل کاربرد ، اصلاح خواص فیزیکی ، افزایش تاثیر بر آفات و کاهش خطرات زیست محیطی است. براي فرمولاسیون، سموم با مواد غیر فعالی (غیر سمی) مخلوط می شوند که سازگاري فیزیکی و شیمیایی با ماده سمی داشته باشند.

 

ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سموم:

1) مواد فعال کننده : این ترکیبات به منظور ایجاد تغییرات در دامنه تاثیر سم، افزایش حلالیت سم در آب یا چربی، کمک به نفوذ بهتر سم به نقطه اثر مورد نظر، اضافه می شوند.

2) مواد بهبود کننده شرایط سم پاشی: این ترکیبات باعث اصلاح چسبندگی و پخش شوندگی سم در سطح مورد نظر و کاهش بادبردگی و تبخیر سم میگردند.

 

انواع فرمولاسیون آفت کشها:

 

الف- فرمولاسیونهاى قابل اسپرى شامل :

 

 • مایعات محلول در آب (L) : (Water Soluble) یا (WS) یا (SL) : با کمترین همزدن در آب، کاملاً مخلوط مىشوند و زمانىکه حل شدند، نیازى به همزدن بیشتر ندارند.

 

 

 • پودرهاى محلول در آب (WSP) : (Water Soluble Powder) : ذرات جامد ریز و به صورت خشک بوده که کاملاً در آب حل مىشوند. براى حل کردن اینها در آب، بایستى به میزان زیادى آنها را به هم زد، اما پس از حل شدن براي همیشه به همین صورت باقى مىمانند. این سموم در مخزن سمپاش بهصورت زلال و صاف هستند.

 

 

 • مواد امولسیونه در آب (E) : (Water emulsifiable concentrates) یا (EC) : مایعاتى آب محاصره روغنی هستند که در آب پخش شده و به وسیله مىشوند و در مخزن شیرىرنگ هستند.

 

 

 • پودرهاى وتابل (WP) : (Wettable powders) : ذرات جامد ریزى هستند که حاوى نوعى حملکننده خشک و عوامل پخشکننده هستند. توصیه معمول این است که آنها را قبل از ریختن به داخل مخزن با کمى آب مخلوط کرده و سپس آن را به مخزن سمپاش بریزند. در مخزن سمپاش آنها را بایستى به میزان زیاد و بهطور مداوم بههم زد.

 

 

 • مایعات قابل پخش در آب (WDL) : (Water dispersable liquids) : ذرات جامد کوچکى هستند که به راحتى در آب پخش و سوسپانسیونه مىشوند و در مخزن سم به رنگى شیرى کدر ظاهر مىشود.

 

 

 • گرانولههاى قابل پخش در آب(Water dispersable granules) : ذرات بسیار ریز جامدى هستند که به سهولت و سرعت در آب پخش مىشوند و به راحتى از قوطى خارج مىشوند. لذا کار کردن با آنها راحتتر از پودرهاى وتابل و مایعات با قابلیت پخش مىباشد.

 

ب- فورمولاسیون خشک:

از آنجا که این فرمولاسیونها را مىتوان بدون رقیق کردن در آب مستقیماً از بسته حاوى سم، در مزرعه پاشید، معمولاً درصد ماده مؤثر آنها پائین است .

 • گرانولهها (G) : فرمولاسیون خشک هستند که داراى ذراتى مجزاء به اندازه 10 میلىمتر مکعب مىباشند. مواد متفاوتى همچون مینرالهاى رس، پلیمرهاى نشاسته، کودهاى شیمیائى و بقایاى گیاهى بهعنوان ترکیبات گرانول استفاده مىشوند.

 

 

 • حبهها (P) : فرمولاسیونهاى خشک با ذرات مجزاء در مخلوط هستند که معمولاً اندازه آنها بزرگتر از 10 میلىمتر مکعب است.

 

عوامل موثر در بازدهی بهتر ترکیبات شیمیایی:

 

 • رطوبت نسبی هوا: بیشتر در جذب سموم سیستمیک و نفوذي اهمیت دارد و در مورد سموم تماسی اثر چندانی ندارد .

 

 • نور خورشید: مستقیماً بر دوام سم روي سطوح سم پاشی موثر است زیرا اشعه ماوراي بنفش خورشید، باعث شکسته شدن مولکول ماده سمی و در نتیجه کاهش اثر بخشی آن میگردد.

 

 

 • جریان باد: باعث جابجایی ذرات سم (بیش از 10 کیلومتر در ساعت) شده و از طرفی موجب پخش غیر یکنواخت و بادبردگی سموم می شود.

 

 • ساختمان فیزیکی گیاه: لیز خوردن ذرات سمی در برگهاي مومی، و همچنین تراکم بالاي برگ گیاهان و عدم دسترسی همه برگها به سم، میزان تاثیر صم را کاهش می دهد.

 

 • درجه حرارت محیط: دماي بالا می تواند موجب تبخیر ذرات سمی قبل از رسیدن به هدف گردد.

 

 

 • غلظت و حجم سم مصرفی: در گیاهان زراعی بر حسب واحد وزن یا حجم در واحد سطح باید محاسبه دقیق شود.

 

طبقه بندي سموم آفت کش:

 

آفت کش ها براساس ویژگی ها و جنبه هاي خاص آنها به اشکال مختلف طبقه بندي می شوند.

 

الف) طبقه بندي بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت:

 

 • سموم گوارشی: جذب از طریق دیواره لوله گوارش حشرات صورت گرفته و عمدتاً علیه حشرات با قطعات دهانی ساینده بکار می روند.

 

 • سموم تماسی: از طریق جلد وارد بدن آفت یا بیمارگر می شوند.

 

 • سموم تدخینی : سمومی هستند که بصورت گاز متصاعد می شوند.

 

 

ب) طبقه بندي سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه:

 

 • سموم سیستمیک : ممکن است داراي خاصیت گوارشی ، تماسی ، تدخینی یا همه آنها باشند. اثرات آفت کشی آنها با شسته شدن از بین نمی رود و تحرك آنها از طریق شیره گیاهی باعث رسیدن سم به قسمتهاي سم پاشی نشده می شود. پایداري نسبتاً طولانی در گیاه داشته و معمولاً به دلیل کم بودن خاصیت تماسی و جذب سریع توسط گیاه خطر کمتري براي حشرات مفید دارند.

 

 • سموم نفوذي یا نیمه سیستمیک : همانند سموم سیستمیک می توانند خواص تماسی ، گوارشی یا تدخینی داشته باشند. در گیاه جابجایی اندك داشته و بندرت از طریق شیره گیاهی منتقل می شوند.

 

 

ج) طبقه بندي سموم از لحاظ نوع موجودات زنده تحت تاثیر: حشره کش ها، کنه کش ها، نماتد کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها، موش کش ها، حلزون کش ها و غیره.

 

د) طبقه بندي سموم بر اساس ساختار شیمیایی: ترکیبات معدنی و ترکیبات آلی( ترکیبات آلی طبیعی از جمله روغن هاي طبیعی و سموم گیاهی و ترکیبات آلی مصنوعی از جمله نظیر ترکیبات کلره، کارباماتها، آلی فسفره، پیروتیروییدهاي مصنوعی.

 

شاخص سمیت و زیان بخشی آفت کش ها:

 

سمیت هر ترکیب یک مشخصه ذاتی است که در ساختمان شیمیایی آن نهفته است. ترکیبات سمی باعث دو نوع مسمومیت حاد و مزمن می شوند اما میزان خطر یک سم هم به سمیت ذاتی آن ترکیب و هم به میزان زمانی که موجود هدف در معرض سم قرار میگیرد، بستگی دارد. بر خلاف تصور عمومی، ترکیبات مصنوعی و سنتزي، سمی ترین مواد نیستند بلکه سمی ترین مواد در میان ترکیبات طبیعی یافت می شوند .

 

تعریف LD50 : شاخص مقدار کشندگی یک سم است که بر اساس میلی گرم وزن ترکیب سمی در کیلوگرم وزن بدن موجود زنده هدف تعیین می شود. در صورت استفاده 50 درصد جمعیت موجود موردنظر خواهند مرد. این عدد هرقدر کوچکتر باشد نشانه این است که میزان کشندگی سم بیشتر است.

 

حداکثر باقیمانده مجاز آفت کش ها (Maximum residue limites ) (MRL)

 

استاندارد خاص میزان حداکثر باقیمانده مجاز سم هنگام برداشت محصول است. این باقیمانده بسته به نوع محصول و همچنین استانداردهاي ملی و بین المللی متفاوت است و بر اساس آن چنانچه میزان باصیوانده سم بیشتر از حد فوق باشد ، محصول موردنظر براي مصرف مخاطره آمیز می باشد و سلامت را به خطر می اندازد.

 

دوره کارنس سم: منظور مدت زمانی بعد از استفاده از سم است که حق برداشت و استفاده از محصول براي مصرف را نداریم. این عدد براي محصولات مختلف و ترکیبات مختلف سموم متفاوت است.

 

وضعیت سموم ثبت شده در کشور:

 

بر اساس آمار سال 1390 تعداد سموم ثبت شده در کشور 258 قلم می باشد که شامل حشره کشها 26% ، علفکشها 33% ، قارچ کشها 21%، کنه کشها5%  ، موش کشها 7% و سایر ترکیبات8% می باشد.

 

موارد مندرج بر روي برچسبهاي آفت کش ها:

 • نام عمومی آفت کش، نام تجاري و فرمولاسیون آفت کش
 • نام شیمیایی آفت کش
 • نوع آفت کش و نحوه جذب
 • میزان ماده مؤثره
 • درجه خطر ماده موثره
 • میزان سمیت خوراکی براي موش صحرائی
 • موارد مصرف و میزان مصرف
 • مدیریت کاربرد آفت کش
 • طریقه مصرف آفت کش
 • حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس)
 • سمیت براي محیط زیست
 • احتیاطات لازم
 • علائم مسمومیت،کمک هاي اولیه، پادزهر
 • شرایط نگهداري آفت کش
 • درج علائم خطر pictogram
 • تاریخ تصویب آفت کش توسط هیات نظارت بر سموم
 • تاریخ تولید و تاریخ انقضاء

 

آشنایی با تعدادی از مهمترین ترکیبات آفت کش ها و موارد عمده کاربرد آنها

 

 

حشره کش ها

اتیون Ethion

حشره کش و کنه کشی تماسی است.

فرمولاسیون:

 1. Cethion g/l 470 EC ستیون
 2. Ethiol g/kg 250 WP اتیول

 

موارد و راهنماي مصرف: کنههاي تارعنکبوتی، شته، شپشکهاي سپردار، تریپس، لارو پروانهها، زنجركها، آفات مکنده و دیگر حشرات در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، تاکستانها، سبزیجات، گیاهان زینتی، پنبه، ذرت، سورگوم، گیاهان خانواده کدوئیان، توت فرنگی، چمن و دیگر محصولات محلول پاشی به نسبت 5/1 تا 2 در هزار به همراه روغن براي سمپاشی درختان میوه در حال استراحت در زمستان براي از بین بردن تخم حشرات و کنه ها و شپشک ها مصرف می گردد.

احتیاط هاي لازم: خاصیت گیاهسوزي در بعضی از ارقام سیب زودرس مانند رقم مکین تاش دارد. ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 208-47 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

آزینفوس متیل azinphos methyl

حشره کش، کنه کش تماسی، گوارشی با  اثر تخم کشی است.

فرمولاسیون:

 1. M (Guzathion- M) %20 WP گوزاتیون
 2. M (Guzathion- M) %20 EC گوزاتیون

 

موارد و راهنماي مصرف: کرم خاردار پنبه 5 لیتر در هکتار ، لیسه در درختان میوه، کرم سیب در سیب، به، آلو، پسیل گلابی، شپشکهاي درختان میوه ، کرم خوشه خوار و زنجرك مو، سپردار قهوهاي مرکبات، شپشکهاي مرکبات، سپردار بنفش زیتون 2 در هزار.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50، براي پستانداران 20-9 میلیگرم بر کیلوگرم ، کلا براي محیط زیست خیلی خطرناك است.

 

 

 

 اسپینوساد Spinosad

حشره کش انتخابی تماسی و گوارشی است.

فرمولاسیون:

 1. Tracer g/L w/v240 SC تریسر

 

موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه در پنبه250-200 میلی لیتر در هکتار، با مشاهده اولین پوره یا حشره بالغ باید سمپاشی را شروع کرد. 2 الی 3 بار سمپاشی در برنامه کنترل شیمایی به فاصله 7-5 روز از همدیگر براي کنترل سریع آفت ضروري است.

احتیاط هاي لازم: گیاهان نباید بیش از سه بار متوالی سمپاشی شوند. تخم هاي آفات مستقیماً باید سمپاشی گردند اما حشرات بالغ و لاروها از طریق تماس با سطوح سمپاشی شده از بین می روند .

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران ،5000-3783 میلیگرم بر کیلوگرم.

 

 

 

استامی پراید Acetamiprid

حشره کش سیستمیک و نفوذي با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی است.

فرمولاسیون :

Mospilan w/w %20 SP موسپیلان

 

موارد و راهنماي مصرف: مینوز لکه گرد در سیب5/0 در هزار ، پسیل در پسته250 -200 گرم در هزار لیتر آب و کرم سیب 5/0 در هزار در مناطق کوهستانی براي مبارزه با نسل اول کرم سیب

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران ، 217-146میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 اکسی دیمتون متیل oxydemeton methyl

حشره کش سیستمیک، تماسی با خاصیت کنه کشی است.

فرمولاسیون:

Metasystox R g/l 250 EC آر – متاسیستوکس

 

موارد و راهنماي مصرف: شته سبز غلات، تریپس پنبه، زنجرك سبز و زنجرك ناقل بیماري کرلی تاپ و شته در چغندر، شته سبز درختان میوه سردسیري، پروانه میوهخوار پسته، آفات سویا، شته سبز توتون، 1 تا 5/1 در هزار یا 5/0 تا 1 لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران50 میلیگرم بر کیلوگرم، آمیتراز Amitraz حشره کش وکنه کش است. فرمولاسیون: میتاك Mitac g/l200 EC موارد و راهنماي مصرف: پسیل پسته و سفید بالک(عسلک) پنبه، محلولپاشی درختان با استفاده از محلول 5/1در هزار .

سمپاشی در آب و هواي خشک بهترین نتیجه را می دهد.

احتیاط هاي لازم: زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد نباید سمپاشی کرد.فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول حداقل 14 روز باشد. در کنههاي قرمز سیب و گلابی سمپاشی باید زمانی صورت گیرد که 60-80 % تخم ها تفریخ شده باشند، سمپاشی سه هفته بعد تکرار گردد. در پسیل گلابی سمپاشی باید زمانی انجام گیرد که تعداد پورههاي تفریخ یافته محسوس و یا معنی دار باشد، قبل از اینکه میوه گلابی به عسلک آلوده شود. دوره کارنس براي گلابی و سیب دو هفته است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران1600-600 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

اندوسولفان Endosulfan

حشره کش تماسی گوارشی است.

فرمولاسیون:

Fan % 4G فن .2 Thiodan %35 EC تیودان

 

موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه، کارادرینا، سفید بالک(عسلک) در پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و گلابی در درختان میوه، زنبور گلابی، سنهاي ناقل نماتوسپورا درپسته، سوسک سرشاخه خوار پسته در پسته، کارادرینا در سویا، سوسک کلرادوي سیب زمینی در سیب زمینی محلول پاشی به میزان 5/2 تا 3 لیتر در هکتار. براي درختان میوه و براي محصولات زراعی 5/1 تا 3 در هزار. محلول پاشی به میزان 2/5 تا 3 لیتر در هکتار براي درختان میوه و براي محصولات زراعی به نسبت 5/1 تا 3 درهزار.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 110-70 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

ایمیداکلوپراید Imidacloprid

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی براي ضدعفونی بذر، خاك و پیت و سمپاشی شاخ و برگ است.

فرمولاسیون:

 1. Gaucho % 70 WS گائوچو
 2. Confidor w/v %35 SC کنفیدور

 

موارد و راهنماي مصرف: پسیل در پسته 4/0 در هزار، شته در توتون 25/0 لیتر در هکتار ، پروانه مینوز مرکبات 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله 10 روز، تریپس در پنبه به مقدار 5 در هزار براي ضد عفونی بذر پنبه ، ناقلین بیماريهاي ویروسی در چغندر قند بطریقه ضد عفونی بذر به مقدار 1000 گرم براي یک صد کیلو بذر چغندر قند. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول حداقل 21-15 روز

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 450-150 میلیگرم بر کیلوگرم، براي زنبورها خیلی خطرناك میباشد،

 

 

 

ایندوکساکارب Indoxacarb

حشره کش تماسی، گوارشی است.

فرمولاسیون:

Avaunt 150 SC w/v %15 SC آوانت

 

موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه در مزارع پنبه 250 – 200 میلی لیتر در هکتار]، کرم سیب 45/0 در هزار. فاصله آخرین زمان سمپاشی تا برداشت محصول 10 تا 21 روزاست. براي کنترل کرم غوزه ایندوکسارب را در تناوب با یک حشره کش پایروتروئید یا کاربامات به کار می برند.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 1732 -268 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

 

 Bacillus thuringiensis Bt تورینجینسیس باسیلوس

حشره کش باکتریایی گوارشی است که با تولید اسپور و کریستال هاي پروتئینی باعث مرگ حشره در عرض چند روز میشود.

فرمولاسیون:

 1. MVP % 90 WP پی -وي –ام
 2. Sub sp. Kurstaki % 90 MP باکتوسپین

 

موارد و راهنماي مصرف: ابریشم باف ناجور اشجار جنگلی، کرم سیب، لاروهاي سبزیجات (کاهو، انواع کلمها، خیار و ….) محصولات گلخانهاي، گیاهان زینتی، پاركها و فضاي سبز، جنگل ها، همزمان با مشاهده لارو در سطح آستانه زیان اقتصادي، سمپاشی شروع شده و هر 10-7 روز یک بار تا زمان پایان دوره تفریخ تخمها ادامه مییابد. سمپاشی با پوشش کامل ضروري است خصوصاً برگهایی که در قسمتهاي زیرین قرار دارند. سمپاشی باید روي شاخ و برگ خشک انجام گیرد، چنانچه تا شش ساعت قبل از سمپاشی بارندگی اتفاق افتد، سمپاشی توصیه نمیشود. دور از نور خورشید نگهداري و انبار شود. این حشرهکش به نور UV بسیار حساس میباشد به همین دلیل در محیط بسیار کم دوام است .

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران5000 میلیگرم بر کیلوگرم. براي انسان و محیط زیست کم خطر است و دوره کارنس آن صفراست.

 

 

 

بوواریا بازیانا Beauveria bassiana

حشره کش بیولوژیکی است که از یک قارچ بیمارگرحشرات فورموله شده است.

فرمولاسیون:

Naturalis L %16/7 L ناتورالیس

 

موارد و راهنماي مصرف: سفید بالک(عسلک) پنبه به میزان 750 سی سی به همراه ماده پخش کننده Nufilm به مقدار 2 لیتر در هکتار تحت نظارت و در قالب روشهاي تلفیقی به کار می رود.

 

 

 

پرمترین Permethrin

حشره کش تماسی با طیف وسیع تاثیر است.

 

فرمولاسیون:

 1. Ambush w/v% 10 EC آمبوش
 2. Ambush w/v% 25 EC آمبوش
 3. Coopex % 25 WP کوپکس
 4. Coopex % 5/0 WP کوپکس

 

موارد و راهنماي مصرف: پرودینا در چغندرقند1 لیتر در هکتار ، مینوز لکه گرد در درختان میوه 5/0 در هزار.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت( LD50، براي پستانداران4000-430 میلی گرم بر کیلوگرم،

 

 

 

پریمیکارب Primicarb

حشره کش انتخابی سیستمیک، تماسی، تدخینی و نفوذي است.

فرمولاسیون:

 1. Pirimor 50% WP پریمور
 2. Pirimor 50% DF پریمور

 

موارد و راهنماي مصرف: شته در توتون، سبزیجات و جالیز؛ شته در رز 5/0 تا 5/0 در هزار شته ها در سیب، انواع لوبیا، انواع کلمها، گندم، جو، چاودار، گلابی، نخود، سیب زمینی، کلزا، ذرت، انواع سبزیجات برگی، ریشهاي و میوهاي، گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، شته ها در هسته دارها، شتههاي آردآلود در هسته دارها، تریپس در سبزیجات. به محض مشاهده شتهها سمپاشی گردد و درصورت نیاز عمل سمپاشی تکرار شود.

احتیاطهاي لازم: دوره کارنس براي کلزا، ذرت، کاهو گلخانهاي و غلات 14 روز؛ ذرت شیرین 3 روز؛ آلو، کاسنی

و مراتع 7 روز؛ خیار، گوجه و فلفل گلخانهاي 2 روز؛ سبزیجات 24 ساعت؛ سایر محصولات خوردنی 3 روز؛ گلها

و گیاهان زینتی صفر میباشد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت( LD50، براي پستانداران100-200 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

 

 پی متروزین Pymetrozine

 حشرهکش انتخابی(شته کش) است.

فرمولاسیون:

چس Chess % 25 WP

 

موارد و راهنماي مصرف: شته در توتون و جالیز یک کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون WP %25، و نیم کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون WG %50 توصیه میشود

احتیاط هاي لازم: دوره کارنس براي فلفل و خیار سه روز، سیب زمینی هفت روز، سبزیجات برگی هفت روز میباشد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران5820 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

پیرترین Pyrethrin

حشره کش غیرسیستمیک و تماسی با اثر ضربتی از گروه پیرترین(عصاره گیاهی) است.

فرمولاسیون:

 1. Pyrethrum %25 EC پیرتروم
 2. Alfadex %25 L آلفادکس

 

موارد و راهنماي مصرف: یک حشرهکش خانگی و براي بهداشت عمومی است. براي کنترل مگسها در اصطبل ها، دامپروريها ومرغداريها بکار می رود. به صورت محلول پاشی یا آئروسل یا کاغذها و نوارهاي مگس کش و سایر فرمها مصرف میشود. جهت کنترل مگسها در محیطهاي بسته به صورت دود استفاده شود.

احتیاط هاي لازم: نباید گیاهان را سمپاشی کرد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران1030-273 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

پیریمیفوس متیل pirimiphos methyl

حشره کش و کنهکش تماسی و تدخینی است.

فرمولاسیون:

اکتلیک Actellic %50 EC

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه و کرم میوهخوار در خرما 2 لیتر در هکتار، براي حشرات خانگی، مورچه ها در گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، شته ها در گلخانههاي زینتی و سبزیجات، سوسک آرد و غلات در انبار غله، آفات انباري در انبار غلات، مگس مینوز برگ در گلخانههاي زینتی و سبزیجات، تریپس در گلخانههاي زینتی و سبزیجات، سفیدبالک گلخانه در گلخانههاي زینتی و سبزیجات، شب پره در انبارها و انبار غلات، کنه ها در گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، کاربرد دارد.

به صورت آئروسل در حشره کش هاي خانگی و یا اسپري مورد مصرف قرار می گیرد. براي کنترل سفیدبالک و دیگر آفات گلخانه از این حشره کش به صورت دود استفاده یا از دستگاه fogger استفاده شود.

احتیاط هاي لازم: زمانی که شاخ و برگ مرطوب و ریشه خشک است و نورخورشید می تابد گلخانه را تدخین نکنید. گندزدایی انبارها بوسیله سمپاشی سطوح انبار یا گازدهی (تدخین) انجام میشود و تیمار غله از طریق اختلاط سطحی و عمیق غله انجام می گیرد،

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران1414-1180 میلی گرم بر کیلوگرم،

 

 

 تري کلرفن Trichlorfon

حشره کش تماسی و گوارشی است.

فرمولاسیون:

 1. WP 80% .2 w/v %50 EC
 2. Dipterex %80 SP دیپترکس

 

موارد و راهنماي مصرف: سنهاي زیان آور در گندم و جو2/1 کیلو گرم درهکتار، مگس درخزانه برنج، کرم دانه خوار در آفتابگردان و سویا، مگس در پیاز و خربزه، پروانه سفید در کلم، کرم غوزه در سبزیجات و جالیز، کارادرینا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون 250 تا 300 گرم سم و 5/2 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب. در مورد پوستخوار نارون به صورت سمپاشی درختان تله با مصرف 250 تا 300 گرم حشرهکش و 5/2 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب توصیه میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران250 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

 

 تیاکلوپراید Thiacloprid

 حشره کش تماسی و گوارشی با خواص سیستمیک است.

فرمولاسیون:

کالیپسو Calypso g/l 80 SC

 

موارد و راهنماي مصرف: سفید بالک در مزارع پنبه250 – 200 میلی لیتر د رهکتار ، کرم سیب 3/0 در هزار، پسیل پسته [400 – 300 میلی لیتر در هکتاردوره کارنس براي سیب 14 روز، براي سبزیجات 3 روز میباشد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران836 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

 تیودیکارب Thiobencarb

حشره کشی تماسی و سیستمیک است.

فرمولاسیون:

لاروین Larvin 80% DF

 

موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه در پنبه 1 کیلوگرم در هکتار، تریپس در پنبه 5 در هزار به روش ضدعفونی بذر، شب پره ها و سخت بالپوشان و ناجوربالان و دوبالان در پنبه، سویا، ذرت، انگور، میوه، سبزیجات و دیگر محصولات 200 تا 1000 گرم در هکتار، تیمار بذري 2500 تا 10000 گرم در تن؛ حلزون و رابها در غلات و دانه هاي روغنی

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران66-467 میلیگرم بر کیلوگرم.

 

 

 

 

تیومتون Thiometon

حشره کش و کنه کش سیستمیک است.

فرمولاسیون:

اکاتین Ekatin w/v%25 EC

 

موارد و راهنماي مصرف: محلول پاشی به میزان 1 تا 5/1 لیتر در هکتار براي تریپس، شته، سن سبز و سنک در پنبه، زنجرك سبز و زنجرك ناقل کرلی تاپ و شته در چغندر، شته در درختان میوه سردسیري، شته ها و تریپس ها و سایر حشرات مکنده در سویا

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران73-136 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

دلتامترین Deltamethrin

حشره کش تماسی با پایداري زیاد .

 

فرمولاسیون:

 1. Decis w/v % 5/2 EC دسیس
 2. Decis w/v % 5/2 Tb دسیس

 

موارد و راهنماي مصرف: مینوزلکه گرد درختان میوه محلولپاشی به نسبت 5/ 0 در هزار، پرودیناي چغندرقند 1 لیتر در هکتار، پوره سن در گندم محلول پاشی به نسبت 300 میلی لیتر در هکتار. با مشاهده اولین علائم خسارت، سمپاشی باید انجام گیرد و سمپاشیهاي بعدي به فاصله 14-10 روز بعد بسته به نیاز انجام گیرد. وزن هر قرص 2 گرم ودرصد ماده مؤثره 5/2 % است. همراه چسب تریپس بدون رقیق کردن در روي پلیاتیلنی که کف گلخانه را میپوشاند استفاده می شود. قبل از کاشت خیار در گلخانهها و مزارعی که مشکل تریپس وجود دارد سمپاشی ضرورت دارد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000-135 میلی گرم بر کیلوگرم،

 

 

 

دي متوات Dimethoate

حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی است.

فرمولاسیون:

 1. Dimethoate %50 EC متوات دي
 2. Dimethoate %46 EC متوات دي
 3. Roxion %25 WP رکسیون
 4. Rogor %5 WP روگور

 

موارد و راهنماي مصرف: شته سبز معمولی و شته سمی غلات، آفات پنبه و چغندرقند، شپشکهاي درختـان میوه سردسیري، شتهها، تریپس و سایر حشرات مکنده سویا، نماتد ساقه یونجه و مگس هاي خربزه و جالیز همگی یک در هزار، این ماده اثر سریع ناك داون داشته و تا14 روز اثر سیستمیک دارد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران387-160 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

دیازینون Diazinon

حشره کش تماسی نفوذي گوارشی و تنفسی

فرمولاسیون:

 1. Basudin % 60 EC بازودین
 2. G 10 % دیازینون گرانول
 3. G 5 % دیازینون گرانول
 4. G 2 % دیازینون گرانول

 

براي کرم ساقه خوار برنج 2 لیتر در هکتار، براي نخلیات 5/1 تا 2 لیتر، براي چغندر قند 1 تا 5/1 لیتر، علیه کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان جنگلی 3 تا 5/3 لیتر، علیه لیسه و شته درختان میوه و پسیل گلابی و تریپس مو و شپشک پسته و مرکبات 1 در هزار ، براي برنج 15 کیلوگرم گرانول %10 توصیه میشود.

احتیاط هاي لازم: این حشره کش کمی خاصیت تدخینی دارد. در سیبهاي زرد و سبز ممکن است سبب قرمز شدن بعضی از قسمتهاي میوه شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران80-1250 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

روغن امولسیون شوندهpetrolium oils

حشره کش و کنهکش تماسی با اثر تخم کشی است.

فرمولاسیون:

 1. Volk %90 L ولک .2 Volk % 100 EC ولک
 2. Volk % 83-80 L ولک

 

موارد و راهنماي مصرف: براي کنترل شپشکها و بعضی از کنهها در درختان براي مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه بصورت محلول پاشی به میزان %1/5، و همراه با بعضی از حشرهکشها به عنوان مویان استفاده می شود. سمپاشی با روغن در گلخانه همزمان با دیدن آفت باید انجام گیرد و درصورت ضرورت، سمپاشی تکرار گردد و براي کنترل شپشکها چندین نوبت سمپاشی به فاصله یک هفته در میان توصیه میشود (بعد از تفریخ تخم). فاصله بین آخرین روغن پاشی تا برداشت محصول 3 تا 4 هفته است

احتیاط هاي لازم: دوره کارنس آن صفر است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران5000 میلیگرم بر کیلوگرم.

 

 

 

سیپرمترین Cypermethrin

حشره کش تماسی و گوارشی با اثر ابقائی روي گیاه است.

فرمولاسیون:

Ripcord % 40 EC ریپکورد

 

موارد و راهنماي مصرف: براي حشرات جونده در سیب و پنبه، حشرات خانگی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

براي کنترل سوسک ساقه و برگ در کلزا با مشاهده اولین خسارت لارو و حشرات بالغ سمپاشی انجام گیرد.

احتیاط هاي لازم: آخرین سمپاشیها قبل از پایان گلدهی براي کلزا، قبل از اردیبهشت ماه براي غلات، قبل از اوایل مرحله خمیري خوشه براي غلات.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 4150-250 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

فومیگانت Alominium phosphide

حشره کش و موش کش تدخینی از گروه فسفینها،

فرمولاسیون:

Phostoxin w/w % 56 Tb فستوکسین

موارد و راهنماي مصرف: جهت ضدعفونی دانه فرآوردههاي غله اي، حبوبات، خشکبار انباري، در هر متر مکعب فضاي مسدود سه تا پنج قرص و در فضاي نیمه مسدود با استفاده از چادر پلاستیکی چهار تا شش قرص و در فضاي باز با پوشش پلاستیکی پنج تا هشت قرص حداقل 72 ساعت با نظارت کارشناس استفاده می شود.

احتیاط هاي لازم: قرص فومیگانت به طور مستقیم در انبار غلات قرار داده میشود. فسفید آلومینیوم در سال 1982 در زمره سمومی هستند که خرید و فروششان آزاد نیست. در آب و هواي مرطوب نباید استفاده کرد و باید از آب و مایعات دیگر آن را دور نگه داشت، زیرا خیلی سریع گاز فسفید هیدروژن تولید می کند.

به فاصله سه متر از محیطهاي زندگی انسانی و حیوانی با حاشیه نباید فسفید آلومینیوم استفاده کرد، قبل از استفاده از فسفید آلومینیوم باید مطمئن بود که انسانی یا حیوانی در نزدیکی ساختمان مورد نظر نیست، قبل از ورود به محل ضدعفونی شده ضروري است حداقل چهار ساعت هوادهی صورت گیرد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران8/7 میلیگرم بر کیلوگرم است و ماده اي فوقالعاده سمی و اشتعال زاست.

 

 

 

فن پروپاترین Fenpropathrin

 حشره کش – کنهکش تماسی گوارشی و دور کننده

فرمولاسیون

Danitol % 10 EC دانیتول

 

موارد و راهنماي مصرف: مینوز لکه گرد درسیب 0/7 تا 0/5 در هزار به محض تفریخ تخم، مینوز برگ در سویا به میزان 1-5/1 لیتر در هکتار .

احتیاط هاي لازم: آخرین نوبت سمپاشی براي انگور 14 روز بعد از گل دهی توصیه میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 66/7-70 میلیگرم بر کیلوگرم، حشره کش گوارشی، تماسی، تنفسی از گروه فسفره آلی فنتیون Fenthion

 

فرمولاسیون:

 1. EC 40 % لبایسید.
 2. WP 40 % لبایسید
 3. WP 25 % لبایسید
 4. P 3 % لبایسید
 5. G 5 % لبایسید

 

موارد و راهنماي مصرف: محلول پاشی به میزان 1/2 لیتر در هکتار براي سن گندم و محلول پاشی 5/1 در هزار براي درختان پسته توصیه میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران250 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

آلی فنیتروتیون Fenitrothion

 

 حشره کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره

فورمولاسیون:

 1. EC 50% سومیتیون
 2. WP 50% سومیتیون
 3. TC 50% سومیتیون

 

موارد و راهنماي مصرف: سن، ملخ، شته در غلات 1 لیتر در هکتار، کرم ساقه خوار در برنج، سن ناقل نماتوسپور در پسته، سوسک سرشاخه خوار در پسته، ملخ در بادمجان و یونجه، ملخ آسیایی در نیشکر 5/1 تا 2 لیتر در هکتار.

بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که کف، سقف و دیوارها، گوشه ها به طور کامل سمپاشی شود و ستون هاي ساختمان که ممکن است پناهگاه حشرات باشد سمپاشی شود. شکاف ها، ترك ها با نازل هاي تزریقی (تزریق محلول به داخل شکاف) انجام گیرد. این ترکیب نباید روي غلات و انبار غله استفاده شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 1700-1720 میلی گرم بر کیلوگرم ، 48 ساعت بعد از سمپاشی حیوانات و انسان می تواند وارد آن محیط شود.

 

 

 

آلی فوزالون Phosalone

 حشره کش و کنهکش تماسی، گوارشی از گروه فسفره

فرمولاسیون:

 1. Zolone 35% EC زولون
 2. WP%30 زولون

 

موارد و راهنماي مصرف: آفات چغندرقند و سویا، کرم سیب، به و آلو، پسیل، زنبور و سرخرطومی گلابی و سیب، کرم خوشه خوار مو، زنجرك به و مو، پسیل و پروانه چوبخوار پسته 2/5 در هزار، برگخوار آفتابگردان، سرخرطومی یونجه، آفات ذرت، سوسک کلرادو سیب زمینی2 لیتر درهکتار.

براي حشرات مفید انتخابی بوده و بطور گسترده در برنامه مدیریت تلفیقی آفات استفاده میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران120 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

 

کارباماتCarbaryl

حشره کش تماسی گوارشی با کمی خاصیت سیستمیک از گروه متیل

فرمولاسیون:

 1. Sevin WP% 85 سوین
 2. Sevimol SC% 48 سویمول

 

موارد و راهنماي مصرف: آفات برنج 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار و نخلیات و پنبه 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار و چغندرقند، شپشک سیاه در زیتون 2 تا 2/5 در هزار، آگروتیس و برگ خوارها در آفتابگردان و سویا 3 کیلوگرم در هکتار

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران264-710 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

chlorpyrifos+ chlorpyrifos methyl

 حشره کش کنه کش تماسی، گوارشی با کمی خاصیت تدخینی

فرمولاسیون

Gladiator w/v % 50 EC گلادیاتور

 

موارد و راهنماي مصرف: براي کنترل موریانه به صورت محلول پاشی یک درصد استفاده میشود.براي انتقال محلول سم به به محل فعالیت کلنی موریانه ها از روش تزریق در خاك استفاده می شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران230 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

 

Chlorpyrifos

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی از گروه فسفره آلی

فرمولاسیون:

 1. Dursban % 8/40 EC دورسبان
 2. Empire %20 MG امپایر
 3. Negzalot % 6 نگزالوت
 4. G 5 % گرانول

 

موارد و راهنماي مصرف: سپردار مرکبات و شپشکهاي درختان میوه سردسیري 1 تا 5/1 در هزار و مرکبات 5/1 تا 2 در هزار، مینوز برگ سویا 2 تا 5/2 لیتر در هکتار ، آگروتیس چغندرقند 20 تا 25 کیلوگرم ، این حشره کش نباید به محیط کشتهاي هیدروپونیک(Media) محصولات غذایی اضافه شود. علوفه هاي سمپاشی شده براي مدت 14 روز نباید چرانده شوند. دوره کارنس 7 روز تا 6 هفته بسته به محصول متفاوت است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران2000-135  میلیگرم بر کیلوگرم،

 

Malathion

حشره کش کنه کش تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی

فرمولاسیون:

 1. EC 50 و Malathion % 57 مالاتیون
 2. Malathion % 57 WP مالاتیون
 3. Fyfanon % 4D
 4. Fyfanon % 4/11 O فیفانون

 

موارد و راهنماي مصرف: آفات درختان میوه سردسیري 1 تا2 در هزار، زنجره میوهخوار و شپشک در خرما 5/2 تا 3 در هزار. مگس در چغندر و گیلاس و آفات جالیز 1تا 5/1 در هزار، شپشک و شته ها در مرکبات 2تا 5/2در هزار، پسیل در زیتون 5/2 در هزار، سمپاشی به محض مشاهده آفت و تکرار سمپاشی در صورتی که نیاز باشد (به فاصله 7 تا 14 روز). تعداد دفعات سمپاشی به صورت عادي براي کنترل سفیدبالک و حشرات در گلخانه انجام گیرد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران5500-775 میلی گرم بر کیلوگرم،

 

 

 

هپتافوس Heptenophos

حشره کش سیستمیک، تماسی و گوارشی با اثر سریع و کم دوام است.

فرمولاسون:

Hostaquick 50% EC هوستاکوئیک

 

موارد و راهنماي مصرف: شته در کلم و سبزي و جالیز و تریپس در پیاز یک لیتر در هکتار یا محلول پاشی به نسبت یک در هزار توصیه میشود. در سمپاشی مستقیم ممکن است روي بعضی از واریتههاي سیب، گیلاس و رز گیاهسوزي ایجاد کند.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران96-1000 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

ادیفنفوس Edifenphos

 قارچکش ها قارچکش حفاظتی و معالجه کننده است.

فرمولاسیون:

هینوسان Hinosan % 50 EC

 

موارد و راهنماي مصرف: بیماري بلاست در برنج. این قارچکش علاوه بر کنترل بیماري بلاست برنج در کنترل لکه قهوهاي برنج و سوختگی غلاف برنج نیز مؤثر است. عموما به میزان یک لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی بکار می رود.

احتیاط هاي لازم: این قارچکش در مزارعی که 10 روز قبل یا 10 روز بعد با پروپانیل سمپاشی شود، نباید مصرف گردد .

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 36/0 LD50 میلی گرم بر لیتر براي پستانداران،

 

 

 

 اکسی کلرو مسcopper oxychloride

قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی است.

فرمولاسیون

کوپراویت Cupravit % 35 WP

 

موارد و راهنماي مصرف: آتشک درختان میوه دانهدار: محلولپاشی به نسبت 2 در هزار طی 4 نوبت، نوبت اولدر مرحله تورم جوانه، نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد شکوفهها، نوبت سوم زمان باز شدن 50 درصد شکوفه ها و نوبت چهارم زمان باز شدن کامل شکوفه ها.

لکه غربالی درختان میوه هستهدار: محلولپاشی به نسبت 3-5 در هزار، سمپاشی پاییزه بعد از ریزش برگها، زمستانه بعد از تورم جوانهها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگها و در صورت لزوم تکرار به فاصله 14 روز

 لکه آجري بادام: محلولپاشی به نسبت 3 در هزار، نوبت اول پس از ریزش گلبرگها و نوبتهاي بعدي به فاصله 12 روز

آنتراکنوز گردو: محلولپاشی به نسبت 5-3 در هزار، دو نوبت سمپاشی زمستانه بعد از ریزش برگها و دو نوبت سمپاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگها

سفیدك داخلی جالیز: محلولپاشی به میزان 2-1 کیلوگرم در هکتار، به محض بروز نشانههاي بیماري و تکرار آن به فاصله 15 روز

بادزدگی سیبزمینی: محلولپاشی به نسبت 3 در هزار.

گموز مرکبات: به منظور پیشگیري، در مناطق آلوده، بهتر است در فصل بهار قبل از بارندگی طوقه درختان، ریشه هاي مجاور و تنه درخت تا ارتفاع 70 سانتیمتري با اکسی کلرور مس سمپاشی و آغشته گردد. همچنین در درختان آلوده، در صورتی که وسعت محل آلوده کمتر از نصف دور تنه باشد میتوان جهت معالجه، پوست آلوده را همراه با کمی پوست سالم تراشید و سپس محل آن را ضدعفونی نموده و با چسب باغبانی پوشاند. جهت ضدعفونی کردن محل تراشیده شده میتوان با 300 گرم اکسی کلرور مس و 8 کیلوگرم خاك رس، خمیري تهیه و محل تراشیده شده را پوشاند یا به محض مشاهده بیماري از دوغاب 1 درصد این قارچکش استفاده کرد

گموز پسته: حذف قسمتهاي آلوده در قسمت طوقه و پانسمان با دوغاب اکسیکلرور مس.

پوسیدگی فایتوفترایی طوقه درختان هستهدار و دانهدار: حذف قسمتهاي آلوده در قسمت طوقه و پانسمان با دوغاب اکسیکلرور مس

شانکر سیتوسپورایی درختان میوه: محلولپاشی به نسبت 5-3 در هزار، یک نوبت سمپاشی در پاییز پس از ریزش برگهاو یک نوبت در اواخر بهار

شانکر باکتریایی لیموترش: محلولپاشی به نسبت 1 در هزار، یک نوبت قبل از گلدهی ؛ سرخشکیدگی مرکبات: محلول پاشی به نسبت 5 در هزار

پوسیدگی گلآذین خرما: محلولپاشی به نسبت 2 در هزار، اوایل بهار قبل از باز شدن گلآذین، 2-3 نوبت به فاصله 15 روز.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 1440 LD50میلیگرم بر لیتر براي پستانداران، باید حداقل به مدت سه هفته، احشام را از نواحی سمپاشی شده دور نگه داشت.

 

 

 

ایپرودیون + کاربندازیمiprodione + carbendazim

قارچکش مختلط با طیف اثر گسترده متشکل از یک ترکیب سیستمیک(کاربندازیم از گروه بنزیمیدازول) و یک ترکیب تماسی (ایپرودیون از گروه ديکربوکسامیدها) است.

فرمولاسیون:

Rovral TS % 5/52 WP تیاس رورال

 

موارد و راهنماي مصرف: سوختگی غلاف برنج: یک کیلوگرم در هکتار از طریق محلولپاشی. خشکیدگی

سرشاخه توت: محلولپاشی به نسبت 1 در هزار. لکه قهوهاي نواري جو: ضدعفونی بذر به میزان 1 در هزار.

زردي نخود: ضدعفونی بذر به میزان 2 در هزار. بیماريهاي پس از برداشت مرکبات: اندود کردن میوه مرکبات با اسفنج آغشته به قارچکش با غلظت یک در هزار.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 6/5 میلیگرم بر لیتر، این ترکیب براي زنبور عسل غیرسمی است.

 

 

 

ایمازالیلImazalil

قارچ کش سیستمیک با طیف اثر وسیع می باشد.

فرمولاسیون:

فانگافلور Fungaflor % 5 SL

 

موارد و راهنماي مصرف: ضدعفونی بذر جو به نسبت یک در هزار به منظور کنترل لکه قهوهاي نواري جو

احتیاط هاي لازم: در مورد کدوییان، گیاهان زینتی و رز که در محیط باز تولید میشوند، کاربرد این قارچکش توصیه نمیشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 343-227 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

بنومیلBenomyl

فرمولاسیون:

Benlate %50 WP بنلیت

 

موارد و راهنماي مصرف: پوسیدگی طوقه و ریشه برنج، لکه سیاه سیب، سفیدك پودري سیب، سفیدك پودري هلو و شلیل، سرخشکیدگی سیتوسپورایی درختان میوه هستهدار و دانه دار، پوسیدگی سفید ریشه، برقزدگی نخود، سفیدك پودري چغندرقند، لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند، سرخشکیدگی توت و غیره. پوسیدگی ریشه و طوقه در برنج: بذرها را باید به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس براي جوانهزنی در گرمخانه نگهداري نمود. سرخشکیدگی سیتوسپورایی درختان میوه سردسیري: در کنار سایر اقدامات مدیریتی سه نوبت سمپاشی در بهار به نسبت 0/7 در هزار توصیه میشود. پوسیدگی ریشه درختان میوه سردسیري: در باغات جدیدي که تازه آلوده شده باشند، محلولریزي به شعاع یک متر از محل طوقه و به عمق 30 سانتی متر به نسبت 40 -80 گرم در متر مربع توصیه شده است. نهالهاي آلوده باید معدوم شده و خاك آنها با بنومیل ضدعفونی گردد.

دوره کارنس 3 هفتهاي باید رعایت گردد.

احتیاط هاي لازم: در سالهاي اخیر سرطانزا بودن این ترکیب، به اثبات رسیده و مصرف آن در برخی کشورها ممنوع گردیده است. در ایران نیز مصرف این قارچکش محدود شده است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 5000 میلیگرم بر کیلوگرم ، قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه کننده است.

 

 

 

پروپیکونازول Propiconazole

 قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه اي است.

فرمولاسیون:

تیلت Tilt % 25 EC

 

موارد و راهنماي مصرف: سیاهک هندي گندم: نیم لیتر در هکتار بهصورت محلولپاشی و در زمانی که 80% بوته ها به سنبله رفته باشند.

فوزاریوم سنبله گندم: یک لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی حداقل یک نوبت در مرحله گلدهی و در صورت لزوم، تکرار سمپاشی به فاصله 7 روز؛ زنگهاي غلات: نیم لیتر در هکتار

سوختگی غلاف برنج: در صورت آلودگی 20 % از ساقههاي برنج، یک لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 1517 میلیگرم بر کیلوگرم ، این ترکیب براي زنبور عسل غیرسمی است.

 

 

 

 

پروکلراز Prochloraz

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه اي است

فرمولاسیون:

اسپروگون Sprogon %50 WP

 

موارد و راهنماي مصرف: پوسیدگی قارچ خوراکی ناشی از Verticillium fungicola. در غلات، پروکلراز علاوه بر این براي کنترل Septoria ،Rhynchosporium ،Pyrenophora و Fusarium قابل کاربرد بوده و تأثیر مثبتی نیز در کنترل سفیدك پودري غلات دارد. این ترکیب همچنین براي کنترل Alternaria، Phoma ،Botrytis و Sclerotinia در کلزا، Ascochyta و Botrytis در بقولات، Cercospora و Erysiphe در چغندرقند، Pyricularia در برنج، Verticillium fungicola و Mycogone Perniciosa در قارچهاي خوراکی، ضدعفونی بذر کتان به منظور کنترلAlternaria و کنترل بسیاري از بیماريهاي قارچی در گیاهان زینتی توصیه شده است. پروکلراز همچنین به عنوان یک قارچکش پس از برداشت براي حفاظت مرکبات و میوههاي گرمسیري در برابر بیماريهاي انباري کاربرد دارد.

کاربرد یک نوبت قارچکش به میزان 9/0 گرم در متر مربع، 10 تا 70 روز بعد از دادن خاك پوششی.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 1600-2400 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

پنکونازول Penconazole

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه اي است.

فرمولاسیون:

توپاس Topas % 20 EW

 

موارد و راهنماي مصرف: سفیدك پودري انگور(محلولپاشی به نسبت125/0 در هزار)

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 2125 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 تبوکونازول Tebuconazole

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی، معالجه اي و ریشه کن کننده است.

فرمولاسیون:

 1. Raxil % 6 FSراکسیل
 2. Raxil % 2 DSراکسیل
 3. Folicur 25 EW % فولیکور

 

موارد و راهنماي مصرف: تبوکونازول از طریق ضدعفونی بذر براي کنترل انواع سیاهکهاي آشکار و پنهان غلات مؤثر است. همچنین از طریق محلولپاشی عوامل بیماریزاي متعددي را در محصولات مختلف از جمله این موارد کنترل میکند: زنگهاي غلات، سفیدك پودري غلات، کچلی جو ، سپتوریوز ، لکهبرگیهاي و فوزاریوم سنبله گندم.

زنگ زرد: محلولپاشی به نسبت یک لیتر در هکتار ، سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم: ضدعفونی بذر با استفاده از 50 میلیلیتر، براي یکصد کیلوگرم بذر (معادل 0/5 در هزار) یا 15 گرم معادل 1/5 در هزار ،

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 4000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

تري فلوکسی استروبین Trifloxystrobin

قارچ کش حفاظتی است.

فرمولاسیون

فلینت Flint % 50 WG

 

موارد و راهنماي مصرف: محلولپاشی به نسبت 0/2 درهزار براي سفیدك سطحی و لکه سیاه سیب، کنترل زنگ قهوهاي، لکهتوري جو، اسکالد جو، سپتوریوز و سفیدك پودري غلات

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 5000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

تریادیمنول Triadimenol

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی، معالجه اي و ریشهکن کننده است.

فرمولاسیون

Baytan % 5/7 DS بایتان

 

موارد و راهنماي مصرف: به نسبت 2 درهزار جهت ضدعفونی بذر قبل از کاشت گندم و جو به منظور کنترل سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم و جو

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 700 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

تريدمورف Tridemorph

 قارچکش سیستمیک با اثر درمانی، ریشهکن کننده و حفاظتی است.

فرمولاسیون

کالیکسین (Calixin)

 

موارد مصرف در ایران: سفیدك پودري چغندرقند: محلولپاشی به میزان 75/0 لیتر در هکتار، 3-2 نوبت به فاصله 20 روز به محض مشاهده اولین علائم بیماري تقریباً از اوایل تیرماه به بعد. سفیدك پودري کدوییان

سبزیجات: محلولپاشی به میزان 7/0 لیتر در هکتار، به محض مشاهده اولین علائم بیماري.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیتLD50، براي پستانداران بیش از 480 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

تريسیکلازول Tricyclazole

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی است.

فرمولاسیون:

بیم Beam % 75 WP

 

موارد و راهنماي مصرف: محلولپاشی به نسبت 0/5 کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 30 تا 40 درصد خوشه ها براي کنترل بیماري بلاست در برنج

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 314 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 تیابندازول Thiabendazole

قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و معالجه اي است.

فرمولاسیون:

تکتو Tecto %60 WP

 

موارد و راهنماي مصرف: ضدعفونی بذر به نسبت 1/25 در هزار براي کنترل سیاهک پاکوتاه، ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار براي کنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani و شانکر ساقه سیب زمینی ناشی از Rhizoctonia solani؛ و استفاده از محلول 1- 1/5 در هزار براي بیماريهاي پس از برداشت مرکبات.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت 3810 ،LD50 میلیگرم بر کیلوگرم براي پستانداران،

 

 

 

تیرام Thiram

قارچکش تماسی با خاصیت حفاظتی است.

فرمولاسیون:

 1. Pomarsol % 80 WP پومارسول
 2. Pomarsol % 65 WP پومارسول

 

موارد و راهنماي مصرف: ضدعفونی بذر به منظور کنترل مرگ گیاهچه در باقلا، علفهاي چمنی، ذرت، لوبیا، کلزا، کلم، هویج، گل کلم، تره فرنگی، کاهو، پیاز، نخود، تربچه، شلغم، نخودفرنگی، نخود و غیره؛ بیماريهاي بذرزاد در بسیاري از محصولات از جمله هویج، کرفس، جعفري، چغندرقند و چغندر لبویی از طریق خیساندن بذر ؛ کنترل زنگها در گیاهان زینتی از جمله میخک، داوودي و انگورفرنگی؛ کنترل پوسیدگی میوه ناشی از Botrytis در سیب؛ کنترل کپک خاکستري Botrytis در داوودي، کاهو، گوجه فرنگی، تمشک، توت فرنگی در مورد بذور نیز ضدعفونی با این ترکیب موجب فراري دادن جوندگان میشود.

این قارچکش باید قبل از حمله بیماري به کار رود. تکرار سمپاشی با توجه به نوع محصول به فواصل 7 تا 14 روز صورت میگیرد. استفاده از 175 میلیلیتر آب به ازاي هر 100 کیلو بذر موجب بهبود پوششدهی در هنگام ضدعفونی میشود.

براي ضدعفونی بذر گوجه فرنگی و فلفل استفاده نشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 2600 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

تیوفانات متیل thiophanate – methyl

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه اي است.

فرمولاسیون:

توپسین ام Topsin M %70 WP

 

موارد و راهنماي مصرف: پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و پوسیدگی سفید ریشه: براي پیشگیري از وقوع بیماري، ریشه نهالها را باید قبل از کاشت تا محل طوقه در ترکیبی که شامل 300 گرم بنومیل یا تیوفانات متیل، 10 کیلوگرم خاك رس، 5 کیلوگرم پهن الک شده و 100 لیتر آب میباشد فرو برده و سپس اقدام به کاشت نهال نمود. اما در مواردي که بیماري در باغ ظاهر گردد، در مراحل اولیه به محض مشاهده علائم بیماري میتوان با استفاده از تیوفانات متیل به نسبت صد گرم به ازاي هر درخت، بخش سایه انداز درخت را محلولپاشی کرد. شانکر سیتوسپورایی: محلولپاشی به نسبت 6/0-5/0 در هزار، یک نوبت سمپاشی در پاییز پس از ریزش برگها و یک نوبت در اواخر بهار.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 7500 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 

ددین Dodine

قارچکش حفاظتی با اندکی خاصیت معالجه کننده است.

فرمولاسیون:

ملپرکس Melprex % 65 WP

 

موارد و راهنماي مصرف: محلولپاشی دودین به نسبت یک در هزار براي کنترل لکه سیاه سیب و گلابی، بیماريهاي برگی توت فرنگی، لکهبرگیهاي قارچی در گیلاس، زیتون، کرفس و محصولات دیگر کاربرد دارد. در هواي بسیار سرد (زیر?C 5)، از سمپاشی اجتناب گردد. از اختلاط دودین با گوگرد و تترادیفون اجتناب شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50 براي پستانداران بیش از 1000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 دي نیکونازول Diniconazole

قارچکش سیستمیک با تأثیر حفاظتی و معالجه اي است.

فرمولاسیون

سومیایت Sumi – eight %2 FS

 

موارد و راهنماي مصرف: به نسبت 2 در هزار یا به نسبت یک در هزار (100 سانتیمتر مکعب براي ضدعفونی 100 کیلوگرم بذر سیاهک پنهان گندم و سیاهک آشکار گندم وجو.)

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 639 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

دینوکاپ Dinocap

قارچکش و کنهکش غیر سیستمیک با خاصیت پیشگیري و درمان سفیدكهاي پودري

فرمولاسیوون:

 1. (Karatane- FN-57) % 25 WP-کاراتان
 2. EC (Karatane- LC) %35 –کاراتان

 

موارد و راهنماي مصرف: سفیدك پودري سیب، هلو، شلیل، انگور، توتون و گل آذین انبه به نسبت یک درهزار. سفیدك پودري جالیز به میزان یک تا دو کیلوگرم در هکتار. سفیدك پودري چغندرقند به میزان یک کیلوگرمد در هکتار. سفیدك پودري سیب، هلو، شلیل به نسبت یک درهزار. سفیدك پودري رز به نسبت نیم تا یک

درهزار.

در دماي بالاتر از?C24 باید از کاربرد این قارچکش اجتناب شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 900میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 زینب Zineb

قارچ کش تماسی با اثر حفاظتی است.

فرمولاسیون:

دیتان زد Dithan Z -78 (80%) WP 78

 

موارد و راهنماي مصرف: آنتراکنوز گردو به میزان 1-2 در هزار. سفیدك داخلی انگور، سفیدك داخلی چغندر، سفیدك داخلی توتون به میزان 3 در هزار. لکه شکلاتی باقلا و کنه نقرهاي مرکبات به میزان 2 در هزار

احتیاط هاي لازم: در ایران مصرف این قارچکش بر روي سبزیجات و صیفیجات ممنوع است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5200 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 

Cyproconazole

 قارچکش سیستمیک با تأثیر حفاظتی و معالج

فرمولاسیون:

Alto 10% SL آلتو

 

موارد و راهنماي مصرف: سیاهک هندي گندم، با مصرف نیم لیتر در هکتار زمانی که 80% بوتهها به سنبله رفته باشند.

زنگهاي غلات با مصرف نیم لیتر در هکتار. سپتوریوز گندم، با مصرف نیم لیتر در هکتار .

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 1020میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 

Sulfur

قارچکش و کنهکش غیرسیستمیک، تماسی و حفاظتی از گروه مواد معدنی

فرمولاسیون:

 1. WP 95% گوگرد گل
 2. WP 80%-90% کوزان -الوزال .
 3. DF 80% کوزان –الوزال

 

موارد و راهنماي مصرف: سفیدك پودري انگور: 60 تا 90 کیلوگرم گل گوگرد در هکتار طی سه نوبت، نوبت اول در مرحلهي 6-7 برگی شاخسارهها به میزان 10-15 کیلوگرم، نوبت دوم پس از ریختن گلبرگها و بسته شدن دانه به میزان 30-20 کیلوگرم و نوبت سوم 20-15 روز بعد به میزان 40-30 کیلوگرم. همچنین به نسبت 4-3 در هزار میتوان جهت محلولپاشی استفاده نمود. سفیدك پودري سیب: محلولپاشی با استفاده از فرمولاسیون WP به نسبت 3-4 در هزار. سفیدك پودري هلو و شلیل: محلولپاشی با استفاده از فرمولاسیون WP به نسبت 3-4 در هزار بعد از ریختن گلبرگها و تشکیل میوه. سفیدك پودري کدوییان: 15 -20 کیلوگرم در هکتار گوگرد میکرونیزه یا محلولپاشی با استفاده از فرمولاسیون WP به نسبت 2-3 در هزار. سفیدك پودري چغندرقند: 4 کیلوگرم در هکتار. سفیدك پودري رز: محلولپاشی به نسبت 5/1 در هزار.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت 5000 ،LD50 میلیگرم بر کیلوگرم براي پستانداران،

 

 

 

Flutriafol

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و ریشهکن کننده

فرمولاسیون:

Impact (5/12%) SC ایمپکت

 

موارد و راهنماي مصرف: سیاهک هندي گندم: یک لیتر در هکتار بهصورت محلولپاشی و در زمانی که 80% بوته ها به سنبله رفته باشند. زنگهاي غلات: یک لیتر در هکتار

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 1140 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

Captan

قارچ کش حفاظتی و معالج

فرمولاسیون:

 1. Captan %50 WP کاپتان
 2. Ortocide %75 WP ارتوساید

 

موارد و راهنماي مصرف: لکه سیاه سیب: محلولپاشی به نسبت 3 در هزار، سمپاشی اول در زمان تورم جوانه هاي گل، سمپاشی دوم پس از ریزش گلیرگها و سمپاشی سوم 10 روز پس از نوبت دوم مومیایی درختان میوه هستهدار: محلولپاشی به نسبت 3 در هزار، قبل از تورم جوانهها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگها.

سفیدك داخلی انگور: محلولپاشی به نسبت 3 در هزار، نوبت اول قبل از گلدهی و تکرار آن در صورت لزوم هر7-10 روز یک بار.

ضدعفونی بذر حبوبات: به نسبت 2 در هزار

احتیاط هاي لازم: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 10 روز . کاپتان با اکثر حشرهکشها و قارچکشها قابلیت اختلاط دارد. اما از آنجایی که در PH بالاتر از 7 ناپایدار میباشد، نباید با محلولهاي قلیایی مخلوط شود. همچنین قابل اختلاط با روغنها نبوده و قبل یا بعد از کاربرد روغنها نباید به کار رود، زیرا موجب گیاهسوزي میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت 9000 ،LD50 میلیگرم بر کیلوگرم براي پستانداران،

 

 

 

Carbendazim

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی

فرمولاسیون:

 1. Derosal WP%60-50 دروزال
 2. Bavistin WP %60-50 باویستین

 

موارد و راهنماي مصرف: سیاهک آشکار گندم و جو : ضدعفونی بذر قبل از کاشت به نسبت 2 در هزار. لکه برگی سرکوسپورایی در چغندرقند: محلولپاشی به محض بروز نشانههاي بیماري. مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی: ضدعفونی خاك خزانه یا گلدان با مصرف حدود 10 گرم سم در متر مربع و به هم زدن خاك تا عمق 10 سانتیمتري. کاربندازیم از طریق ضدعفونی بذر جهت کنترل سیاهکهاي پنهان و آشکار، فوزاریوم و سپتوریا در غلات و کنترل ریزوکتونیا در پنبه مؤثر است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 6400 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 کربوکسین تیرام carboxin thiram

فرمولاسیون:

 1. Vitavax thiram FL%40 تیرام ویتاواکس
 2. Vitavax thiram WP %75 تیرام ویتاواکس

 

موارد و راهنماي مصرف: ضدعفونی بذر گندم و جو به نسبت 2/5 در هزار براي کنترل سیاهک آشکار گندم، سیاهک آشکار جو و سیاهک پنهان گندم.

ضدعفونی بذر گندم و جو به نسبت 2 در هزار براي کنترل سیاهک سخت جو و پوسیدگی ریشه و طوقه گندم. ضدعفونی بذر جو به نسبت 2/5 در هزار براي کنترل لکه قهوهاي نواري جو.

ضدعفونی بذر برنج به نسبت 2 در هزار براي کنترل لکه قهوهاي و پوسیدگی ریشه و طوقه برنج. بذرها را باید به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس براي جوانهزنی در گرمخانه نگهداري نمود.

کنترل سیاهک دروغی برنج از طریق محلولپاشی به نسبت 3 کیلو در هکتار.

ضدعفونی بذر چغندرقند به نسبت 2 تا 2/5 در هزار و بذر پنبه به نسبت 4-6 در هزار براي کنترل مرگ گیاهچه.

 

 

 

kresoxim– methyl

فرمولاسیون:

Stroby WP %50 استروبی

 

موارد و راهنماي مصرف: محلولپاشی به نسبت 2/0 در هزار به منظور کنترل سفیدك سطحی و لکه سیاه سیب.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

Chlorothalonil

قارچ کشی حفاظتی با طیف اثر گسترده

فرمولاسیون:

 1. Daconil %72 SC داکونیل
 2. Daconil %75 WP داکونیل

 

موارد و راهنماي مصرف: لکه موجی گوجه فرنگی: محلولپاشی به میزان 1/5 تا 2 کیلوگرم در هکتار. بادزدگی سیب زمینی: محلولپاشی به میزان 2تا 2/5 کیلوگرم در هکتار.

احتیاط هاي لازم: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول براي سیبزمینی و گوجه فرنگی 14 روز است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

Carboxin

 قارچ کش سیستمیک از گروه اکساتینها

فرمولاسیون:

Vitavax % 75 WP ویتاواکس

 

موارد و راهنماي مصرف: سیاهک آشکار گندم: ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار. مرگ گیاهچه حبوبات ناشی از

Rhizoctonia : ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار. مرگ گیاهچه پنبه: ضدعفونی بذر به نسبت 4-6 در هزار.

احتیاط هاي لازم: از مصرف بذرهاي ضدعفونی شده جهت تغذیه اجتناب شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 2864 میلی گرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

Maneb

قارچ کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه ديتیوکاربامات ها

فرمولاسیون:

 1. Dithane M -22 %90 WP 22 ام دیتان
 2. Dithane M -22 %80 WP 22 ام دیتان

 

موارد و راهنماي مصرف: سفیدك داخلی انگور: محلولپاشی به نسبت 5/2-2 در هزار، نوبت اول قبل از گلدهی و تکرار آن در صورت لزوم هر 7-10 روز یک بار.

سفیدك داخلی چغندر: محلولپاشی به نسبت 3 در هزار به محض بروز نشانههاي بیماري، 3-2 نوبت به فاصله 10 روز.

احتیاط هاي لازم: در ایران مصرف این قارچکش بر روي سبزیجات و صیفی جات ممنوع است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 

Mancozeb

 قارچ کش تماسی با اثر حفاظتی

فرمولاسیون:

Dithane M – 45 % 80 WP 45 ام دیتان

 

موارد و راهنماي مصرف:

سیاهک سخت جو: ضدعفونی بذر به نسبت 1-2 در هزار

لکه آجري بادام: محلول پاشی به نسبت 2 در هزار، نوبت اول پس از ریزش گلبرگها و نوبتهاي بعدي به فاصله 12 روز.

مومیایی درختان میوه هسته دار: به نسبت 2 در هزار، قبل از تورم جوانهها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگ ها.

احتیاط هاي لازم: در ایران مصرف این قارچکش بر روي سبزیجات و صیفی جات ممنوع است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

متالاکسیلMetalaxyl

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه آسیل آلانین ها

فرمولاسیون

Ridomil % 5 G ریدومیل

 

موارد و راهنماي مصرف:

بوتهمیري جالیز: کاربرد 20-25 کیلوگرم قارچکش در هکتار.

سفیدك داخلی جالیز: محلولپاشی به میزان 20-25 کیلوگرم در هکتار، به محض بروز نشانههاي بیماري و تکرار آن به فاصله 15 روز.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیتLD50 براي پستانداران ، 663 میلیگرم بر کیلوگرم متیل برومایدmethyl bromide ترکیب تدخینی بسیار سمی از گروه هیدروکربنهاي هالوژنه که یه صورت یک آفتکش عمومی کاربرد دارد. به نماتود کش ها مراجعه شود.

 

 

 

 

مخلوط بوردو bordeaux mixture

قارچکش و باکتريکش حفاظتی است.

فرمولاسیون:

 1. Bordeaux mixture % 18 SC بردو مخلوط
 2. Bordeux Fix %18 SC بردوفیکس

 

موارد و راهنماي مصرف:

غربالی درختان میوه: محلولپاشی به نسبت 2 درصد، سمپاشی پاییزه بعد از ریزش برگها، زمستانه بعد از تورم جوانه ها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگها و در صورت لزوم تکرار به فاصله 14 روز.

گموز مرکبات، گموز پسته و پوسیدگی فایتوفترایی طوقه درختان هستهدار و دانهدار: به منظور پیشگیري، در مناطق آلوده، بهتر است در فصل بهار، قبل از بارندگی طوقه درختان، ریشههاي مجاور و تنه درخت تا ارتفاع 70 سانتیمتري با ترکیب بردو 5 تا 10 درصد سمپاشی و آغشته گردد. همچنین در درختان آلوده، در صورتی که وسعت محل آلوده کمتر از نصف دور تنه باشد میتوان جهت معالجه، پوست آلوده را همراه با کمی پوست سالم تراشید و سپس محل آن را با ترکیب بردو یا بردوفیکس غلیظ ضدعفونی نموده و با چسب باغبانی پوشاند.

شانکر سیتوسپورایی درختان میوه: محلول پاشی به نسبت 2 درصد، یک نوبت سمپاشی در پاییز پس از ریزش برگ ها و یک نوبت در اواخر بهار. تراشیدن شانکر و پانسمان آن با ترکیب بردو 8 درصد یا بردوفیکس غلیظ شانکر باکتریایی لیموترش: در صورتی که آلودگی بیش از 5 درصد باشد، محلولپاشی به نسبت 5/0 درصد، یک نوبت قبل از گلدهی.

آتشک درختان میوه دانهدار: محلول پاشی به نسبت یک درصد طی 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم، زمان باز شدن 5 درصد شکوفه ها، نوبت سوم، زمان باز شدن 50 درصد شکوفهها و نوبت چهارم، زمان باز شدن کامل شکوفه ها

مخلوط بردو باید به صورت تازه در هنگام مصرف تهیه شده و بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد. براي تهیه یکصد لیتر مخلوط بردو یک درصد، مقدار یک کیلوگرم سولفات مس آبدار CuSO4+ 5H2O و یک کیلوگرم آهک Ca(OH)2 را به صورت جداگانه در حدود 5 لیتر آب یا بیشتر حل کرده و پس از اختلاط حجم مخلوط به 100 لیتر رسانده میشود.

احتیاط هاي لازم: مخلوط بردو نباید با سموم فسفره و کارباماتها و نیز سمومی که در محیط قلیایی تجزیه میشوند مخلوط شود .

 

 

علف کش ها

 

آترازین Atrazine

علف کش انتخابی و سیستمیک است.

فرمولاسیون:

 1. Gesaprim %80 WP گزاپریم.
 2. Gesaprim %50 P گزاپریم

 

ماندگاري درخاك(نیمه عمر علفکش): دوام علفکش در خاك نسبتاً زیاد است و حداقل به مدت 12 ماه از زمان مصرف سم نمیتوان محصول دیگري (غیر از ذرت و سورگوم) در زمین کشت نمود.

موارد و راهنماي مصرف: براي کنترل علفهاي هرز پهنبرگ و باریک برگ در مزارع ذرت به میزان 1 تا 5/1 کیوگرم آترازین به همراه 5 لیتر آلاکر قبل از کشت و در مزارع سورگوم و نیشکر به میزان 5 کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت توصیه میشود. در مناطق غیر زراعی به مقدار30 کیلوگرم آترازین به همراه 15 کیلوگرم بروماسیل پس از رشد علف هاي هرز کاربرد دارد. تأثیر این علفکش روي پنجه مرغی و ارزنهاي وحشی نسبتاً ضعیف است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 1860 LD50 میلیگرم بر کیلوگرم براي پستانداران است. آترازین براي موجودات آبزي بسیار سمی میباشد .

 

 

 

اگزادیازونOxadiazon

علف کش تماسی، انتخابی است.

فرمولاسیون:

 1. Ronstar %25 EC رونستار
 2. Ronstar w/v%12 SL رونستار
 3. Ronstar %2 G رونستار

 

موارد و راهنماي مصرف: علف هاي هرز در مزارع برنج 5/3 تا 4 لیتر در هکتار . براي کنترل علف هاي هرز در مزارع برنج به میزان 5/3 تا4 لیتر در هکتار، پس از عمل نشاء و قبل از دوبرگی سوروف

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

 

آلاکلر Alachlor

علف کش انتخابی و سیستمیک است.

فرمولاسیون:  

لاسو Lasso %48 EC

 

ماندگاري درخاك(نیمه عمر علفکش): 15روز

موارد و راهنماي مصرف: علف هاي هرز باریک برگ و پهنبرگ در مزارع ذرت به میزان 5 لیتر آلاکلر به همراه 1 تا 5/1 کیلوگرم آترازین قبل از کشت یا بعد از کاشت. این علفکش بیشتر براي کنترل علفهاي هرز باریک برگ یکساله و اویار سلام کاربرد دارد. آلاکلر علاوه بر قابلیت اختلاط با آترازین میتواند با علف کش هاي ترفلان، گلیفوسیت و ایمازاکوئین نیز بکار رود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 440 میلیگرم بر کیلوگرم، کا ربرد آلاکلر از سال 2006 در اتحادیه اروپا ممنوع اعلام شده است.

 

 

 

بوتاکلرButachlor

علف کش انتخابی، سیستمیک است.

فرمولاسیون

 1. Machete w/v %60 EC ماچتی
 2. Machete EN w/v %60 EW ان اي ماچتی
 3. Machete %5 G ماچتی

 

ماندگاري درخاك(نیمه عمر علفکش): 6 تا 10 هفته

موارد و راهنماي مصرف: علفهاي هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهنبرگها در مزارع برنج 3 تا 4 لیتر در هکتار فرمولاسیون 40 ،EC تا 45 کیلوگرم در هکتار فرمولاسیونG اثر این سم به میزان آبی که در دسترس گیاه میباشد بستگی دارد لذا براي کسب نتیجه بهتر باید بعد از بارندگی و یا آبیاري و در زراعتهاي برنج بعد از تحت آب نمودن مصرف شود. کاربرد این علف کش به صورت پیش رویش در مزرعه و خزانه برنج میباشد. براي کنترل علف هاي هرز 3 تا 4 لیتر در هکتار 4 تا 7 روز پس از نشا با بوتاکلر EC %60 یا 40 تا 45 کیلوگرم در هکتار G %5 قبل از دو برگی شدن سوروف مصرف شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 3000 میلیگرم در کیلوگرم ،

 

 

 

 

پاراکواتParaquat

علف کشی غیر انتخابی ، تماسی با اثر جابجایی زیاد است.

فرمولاسیون:

Gramaxon w/v % 20 SL گراماکسون

 

ماندگاري درخاك(نیمه عمر علفکش): این علف کش در تماس با خاك به سرعت بی اثر و غیرفعال میشود.

موارد و راهنماي مصرف: مقدار مصرف پاراکوات در باغهاي میوه3 تا 5 لیتر در هکتار و در زمانی که ارتفاع علف هاي هرز 10 تا 15 سانتی متر باشد. مقدار مصرف پاراکوات جهت کنترل سس نیز 3 تا 5 لیتر در هکتار و بعد از رویش سس میباشد.

ترجیحاً زمانی استفاده شود که علفهاي هرز کمتر از 15 سانتی متر طول داشته باشند. پاراکوات نباید به شاخ و برگ و تنه درختان پاشیده شود. دوز مناسب با توجه به پیشرفت مرحله رویشی علف هرز تعیین شود. کاربرد پاراکوات در مناطقی که سابقه سس دارند، مناسب است. پاراکوات جهت کنترل علفهاي هرز مزارع سیب زمینی و تا زمانی که 20 درصد غدهها سبز شده باشند، قابل توصیه است. در این مرحله از سمپاشی خسارت وارده به بوته هاي سیب زمینی جزئی بوده و به سرعت جبران میشود. در مورد سس یونجه و شبدر، بعد از سبز شدن سس و فقط براي از بین بردن هستههاي اولیه آلوده به سس به کار میرود. جهت کنترل سس، محلول 10-12 در هزار پاراکوات بوسیله سمپاشهاي پشتی ساده و صرفا در محل لکههاي آلوده به سس توصیه میشود.

پاراکوات در خزانه گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان و جهت کنترل علفهاي هرز بذري که زودتر سبز کرده باشند نیز به کار میرود. دوره کارنس براي نعناع و سبزیجات برگی 8 هفته است.

احتیاط هاي لازم: به شاخ و برگ و تنه درختان جوان پاشیده نشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 120 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 

پروپانیل Propanil

علفکش تماسی، انتخابی است.

فرمولاسیون:

 1. Stam F %25 ECاف استام
 2. EC Stam F %36 اف استام
 3. Stam F %48 ECاف استام

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): این علفکش به سرعت در خاك تجزیه میشود.

موارد و راهنماي مصرف: براي کنترل علفهاي هرز برنج در خزانه و زمین اصلی به میزان 10 تا 15 لیتر در هکتار بعد از رویش توصیه میشود. بهترین زمان مصرف مرحله 1 تا 3 برگی علفهاي هرز است.

احتیاط هاي لازم: طول دوره فعالیت این علفکش بسیار کوتاه است. این علفکش براي محصولات زراعی پهن برگ توصیه نمیشود. چنانچه در فاصله 14 روز پیش یا پس از مصرف پرپانیل از حشره کش هاي فسفره استفاده شود، این علفکش به برنج نیز آسیب جدي وارد خواهد ساخت.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 1400 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 

تري بنورون متیلtribenuron methyl

علفکش انتخابی، تماسی است.

فرمولاسیون:

 1. Granstar %75 DF گرانستار
 2. Express %75 DF اکسپرس

 

موارد و راهنماي مصرف: کنترل علفهاي هرز پهنبرگ در مزارع گندم و جو 10 تا 20 گرم در هکتار

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران بیش از 5000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

 

تري فلورالین Trifluralin

علفکش انتخابی است.

فرمولاسیون:

Terflan w/v %48 EC ترفلان

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): 57 تا 126 روز

موارد و راهنماي مصرف: علفهاي هرز پنبه 2 تا 3 لیتر در هکتار، چغندرقند2 تا 5/2 لیتر در هکتار، آفتابگردان،

سویا1/5 تا 5/2 لیتر در هکتار.

کاربرد ترفلان در بیشتر گیاهان به صورت پیش کاشت یا پیش رویش و آمیخته با خاك است. در برخی گیاهان مثل چغندرقند، سیب زمینی، گوجه فرنگی، طالبی، خیار و هندوانه، کاربرد پیش کاشت ترفلان موجب بروز خسارت به محصول نیز خواهد شد. در این گیاهان باید ترفلان در مراحل بعد از رویش گیاه و یا بعد از نشاء  استفاده شود.

احتیاط هاي لازم: کاربرد ترفلان در زراعت چغندرقند همراه با محدودیت است. در صورت کاربرد زود هنگام این علف کش، به چغندرقند نیز آسیب وارد می آید.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 10000 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

تو فور-ديD-2,4

علف کش هورمونی، سیستمیک و انتخابی است.

فرمولاسیون:

 1. U 46 D w/v %55 L دي 46یو
 2. U 46 D w/v %72 L دي 46یو
 3. U 46 D w/v %45 EC دي 46یو
 4. U 46 D w/v %48 P دي 46یو

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): هفت روز و بطور معمول در دوزهاي 1 تا 5/1 لیتر در هکتار کمتر از یک ماه

موارد و راهنماي مصرف: مقدار مصرف در مزارع گندم 1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله پنجهزنی تا پیش از تشکیل سومین گره در ساقه گندم، در مزارع برنج 5/1 تا 3 لیتر در مرحله 5 تا 7 برگی، در مزارع ذرت 5/1 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی ذرت و براي نیشکر 2 تا 5/2 لیتر و در اختلاط با دالاپون. این علف کش به صورت محلول پاشی مصرف میشود. قبل از سمپاشی باید آب از داخل کرتها خارج شود و تا 24 ساعت بعد نیز از ورود آب به کرتها جلوگیري به عمل آید.

توفوردي را میتوان جهت کنترل علفهاي هرز دائمی( مانند پیچک، تلخه و کنگر) حداکثر تا 2 لیتر در هکتار با نظر کارشناس و در مرحله غنچه دهی و گلدهی علف هرز و پس از دانه بندي گندم مصرف کرد.

احتیاطهاي لازم: کاربرد این علفکش در مزارع گیاهان زراعی پهنبرگ(بخصوص پنبه، گوجه فرنگی، گونه هاي زینتی پهنبرگ، درختان میوه و تاکستانها) و یا فرار آن از مزارع گندم به مزارع مجاور موجب بروز خسارت در آنها میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 764 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

دیفنزوکوات متیل سولفات difenzoquat metilsulfate

علف کش انتخابی، تماسی است.

 فرمولاسیون:

اونج Avenge %25 SL

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): 3 ماه

موارد و راهنماي مصرف: در غلات مقدار مصرف 4 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و در مرحله سه برگی تا اواسط پنجهزنی یولاف وحشی در مزارع جو، گندم، چاودار، ذرت .

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 470 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

 

علف کش انتخابی، سیستمیک Sethoxydim

فرمولاسیون:

Nabu S %5/12 OEC نابواس

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): یک روز

موارد و راهنماي مصرف: علف هاي هرز کشیده برگ (سوروف). مقدار مصرف براي چغندرقند 3 لیتر در هکتار و براي پیاز 2 تا 3 لیتر میباشد. براي کنترل علفهاي هرز چغندرقند در مرحله 3 تا 5 برگی علف و در مورد پیاز هنگام 3 تا 5 برگی کشیده برگ ها به کار می رود.

احتیاط هاي لازم: این علف کش براي محصولات باریک برگ(به جز پیاز، مارچوبه و سیر) توصیه نمیشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 2670 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

 

علف کش انتخابی سولفو سولفورون+ متا سولفورون، از گروه سولفونیل اوره + sulfosulfuron metsulfuron – methyl

فرمولاسیون:

WG75+5% Total w/v توتال

 

موارد و راهنماي مصرف: کنترل علف هاي هرز پهنبرگ و نازك برگ در مزارع گندم( مقدار مصرف 40 تا 50 گرم در هکتار بصورت پس رویشی با رعایت تناوب با سایر علف کش ها). بهترین زمان مصرف ابتدا تا انتهاي پنجهزنی گندم است.

 

 

 

علفکش انتخابی سولفو سولفورون از گروه سولفونیل اوره Sulfosulfuron

فرمولاسیون

Apyros w/v %75 DF آپیروس

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): 3 روز

موارد و راهنماي مصرف: علفهاي هرز باریک برگ و پهنبرگ در مزارع گندم( مقدار مصرف در مزارع گندم 26/6  گرم در هکتار از ابتداي پنجهزنی گندم تا انتهاي این دوره) . آپیروس را باید لزوماً همراه با یک سورفاکتانت غیر یونی مانند سیتوگیت مصرف کرد. پس از کاربرد آپیروس، از کاشت چغندرقند، آفتابگردان و سورگوم در فصل بعد در مزرعه اجتناب شود .

احتیاط هاي لازم: جو و یولاف زراعی به این علفکش حساس می باشند. این علفکش را نمیتوان با کودهاي مایع(با پی اچ کمتر از 5) و یا سورفاکت انتهاي غیر یونی و یا سایر مواد افزودنی که موجب کاهش پی اچ به کمتر از 5 می شوند استفاده کرد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم.

 

 

 

علفکش انتخابی، سیستمیک سیکلوکسیمید Cycloxydim

فرمولاسیون

Focus w/v %10 ECفوکوس

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): 10 روز

موارد و راهنماي مصرف: مقدار مصرف 1 تا5/1لیتردر هکتار و زمان کاربرد آن بعد از رویش و پس از مرحله 4 تا 5 برگی علف هاي هرز باریک برگ. بعد از رویش و پس از مرحله 4 تا 5 برگی بودن علف به کار می رود. از پخش علف کش روي سایر محصولات بویژه غلات و گراس جلوگیري کنید. دوره کارنس براي کلم برگ، گل کلم، پیازهاي سالادي 4 هفته، براي نخودفرنگی 5 هفته، براي پیازهاي سوخ دار، هویج، گشنیز، توت فرنگی، سیب زمینی زودرس 6 هفته، میباشد.

احتیاط هاي لازم: کاربرد این علفکش در محصولات خانواده گرامینه توصیه نمیشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیتLD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم.

 

 

علفکش انتخابی، سیستمیک و تماسی فورام سولفورون از گروه سولفونیل اوره Foramsulfurom

فرمولاسیون

Equip w/v %5/22 OD اکوئیپ

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): کمتر از 10 روز

موارد و راهنماي مصرف: مقدار مصرف 2 تا 5/2 لیتر در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت

 

 

علف کش تماسی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسیدclodinafop- propargyl

فزمولاسیون:

Topik w/v %80 EC تاپیک

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): 5 تا 20 روز

موارد و راهنماي مصرف: مقدار مصرف 0/6 تا 8/0 لیتر در هکتار، از اوایل تا پایان پنجهزنی گندم براي کنترل علف هاي هرز باریک برگ یکساله (یولاف وحشی، علف خونی، چچم، دم روباهی باریک)

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 1829 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

علفکش سیستمیک، غیر انتخابی گلیفوزیت، از گروه اسید فسفونیک Glyphosate

فرمولاسیون:

Roundup w/v %41 SL راندآپ

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): کمتر از 60 روز

موارد و راهنماي مصرف: علفه هاي هرز یکساله و دائمی در درختان میوه 4 تا 12 لیتر بسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر فعالیت علف هرز (گلدهی) .

بهترین نتیجه جهت کنترل علفهاي باریک برگ چندساله زمانی بدست می آید که این گونهها حداقل در مرحله 4 تا 5 برگی بوده و ارتفاع آنها حداقل 10 سانتی متر باشد. علاوه بر این تکرار سمپاشی براي تخلیه کامل مواد ذخیره اي مستقر در اندامهاي زیرزمینی الزامی است. گلیفوسیت را میتوان در مزارع برنج و بعد از سفت شدن دانهها و به منظور کنترل علفهاي هرز روئیده در مرزها و حاشیه کرتها و یا روي لکههاي آلوده به بندواش مصرف کرد.

گلیفوسیت را میتوان در زمان آیش نیز به صورت لکه اي بر علیه علفهاي هرز پهنبرگ دائمی بکار برد.

گلیفوسیت را میتوان از 14 روز تا 24 ساعت قبل از کشت(بسته به نوع محصول و دوز مصرفی سم)، به صورت پیش رویش در محصولات پائیزه و غلات بهاره، و براي چغندرقند، نخودها، شلغمها، پیازها و تره فرنگی تا 72 ساعت قبل از کشت مورد استفاده قرار داد.

احتیاط هاي لازم: علف کش گلیفوسیت عمومی است. در صورت عدم دقت کاربر، احتمال پاشش آن بر روي محصولات زراعی و درختان و بروز خسارت در آنها وجود دارد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

 

haloxyfop etoxy ethyl

علف کش انتخابی است

فرمولاسیون:

Gallant w/v %5/12 EC گالانت

 

ماندگاري در خاك(نیمه عمر): 30 تا 60 روز

موارد و راهنماي مصرف: علفهاي هرز کشیده برگ یکساله و دائمی در مزارع چغندرقند 2 لیتر در هکتار و کلزا

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 518 میلیگرم بر کیلوگرم .

 

 

کنه کش ها

 

آبامکتین Abamectin

حشره کش و کنهکش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی و نفوذي است.

فرمولاسیون

Vertimec % 8/1 EC مک ورتی

موارد و راهنماي مصرف: مگس مینوز برگ در سبـزي و صیفـی 6/0 در هزار ، کنه زنگار در مرکبات20 میلی لیتر به همراه 250 میلی لیتر روغن در یکصد لیتر آب. سمپاشی زمانی صورت گیرد که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرار سمپاشی ممکن است نیاز باشد. براي تأثیر بهتـر لازم است کل سطح گیاه به حشرهکش آلوده گردد. آفت هدف بعد از تیمار بی تحرك شده اما سه تا پنج روز بعد از سمپاشی، بیشترین تلفات حاصل میشود.

احتیاط هاي لازم: حداکثر غلظت نباید از 60 میلی لیتر در 100 لیتر آب تجاوز کند. نباید با خیس کنندهها، چسبانندهها و دیگر مواد همراه مخلوط شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 10-6/13میلی گرم بر کیلوگرم، براي ماهی وزنبور عسل فوق العاده سمی است.

 

 

 

آزوسیکلوتینAzocyclotin

کنه کش تماسی با اثر طولانی است.

فرمولاسیون:

 1. Peropal w/v %25 WP پروپال
 2. Peropal w/v %50 SC پروپال

 

موارد: کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیري،کنه نقره اي ، کنه زنگ در مرکبات؛ کنه تارعنکبوتی در سویا و کنه دو نقطه اي و کنه قرمز درختان میوه 5/0 در هزار.

دوره کارنس در درختان میوه 15 روز، در صیفی جات 7 روز

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50 براي پستانداران 363 میلیگرم بر کیلوگرم.

 

 

 

پروپال براي زنبور عسل بی خطر است .

 

آزینفوس متیلazinphos methyl

حشره کش، کنه کش تماسی، گوارشی با اثر تخم کشی است. مراجعه شود به بخش حشره کش ها.

 

 

اتیون Ethion

حشره کش و کنهکشی تماسی است. مراجعه شود به بخش حشره کشها.

 

 

 

اسپیرودیکلوفنSpirodiclofen

کنه کش تماسی است.

فرمولاسیون:

اینویدور SC Envidor w/v %24

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه قرمز اروپایی و کنه تارتن دونقطه اي 5/0 درهزار ، کنه زنگار در مرکبات27/0 در هزار، کنه قرمز در مرکبات 2/0 – 3/0 در هزار بسته به جمعیت کنه و به تناوب با سایر کنه کش ها، و براي پسیل در پسته 300 – 400 میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت.

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول حداکثر 14 روز باید باشد. روي کفشدوزك بی اثر است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD50، براي پستانداران 2500 میلیگرم بر کیلوگرم ،

 

اکسی دیمتون متیلoxydemeton methyl

حشره  کش سیستمیک، تماسی با خاصیت کنهکشی است. مراجعه شود به بخش حشره کشها.

 

 

بروموپروپیلاتBromopropylate

کنه کش غیر سیستمیک و تماسی است.

فرمولاسیون:

نئورون EC Neoron w/v%25

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه تار عنکبوتی در چغندر قند2/1 لیتر در هکتار اوایل تابستان، کنه زرد شرقی و کنه قرمز در مرکبات یک درهزار اواخر بهار و اوایل تابستان.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 5000 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

پروپارژیتPropargite

کنه کش غیر سیستمیک و تماسی است.

فرمولاسیون

EC Omite w/v %57 اومیت

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه تار عنکبوتی در پنبه و سویا 5/1 لیتر در هکتار، چغندر یک لیتر در هکتار ، کنه قرمز اروپایی در درختان میوه یک در هزار ، کنه در پسته یک در هزار و حبوبات دو در هزار، کنه پاکوتاه درچاي 5/1 در هزار.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 2800 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

پیریمیفوس متیل pirimiphos methyl

حشره کش و کنهکش تماسی و تدخینی است. مراجعه شود به بخش حشره کشها.

 

 

 

تیومتون Thiometon

حشره کش و کنه کش سیستمیک است. مراجعه شود به بخش حشره کشها.

 

 

 

دي متوات Dimethoate

حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی است. مراجعه شود به بخش حشره کش ها.

 

 

 

دیکوفول Dicofol

کنه کش تماسی با کمی خاصیت حشره کشی است.

فرمولاسیون:

کلتان Kelthane w/v %5/18 EC

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه تار عنکبوتی در پنبه 5/2 لیتر در هکتار براي پنبه

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 690 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

دینوکاپ Dinocap

قارچ کش و کنه کش غیر سیستمیک است که بیشتر براي پیشگیري و درمان سفیدك هاي پودري بکار می رود.اما خاصیت کنه کشی هم دارد. مراجعه شود به بخش قارچ کش ها.

 

 

 

روغن امولسیون شونده(ولک) petrolium oils

حشره کش و کنه کش تماسی با اثر تخم کشی است. مراجعه شود به بخش حشره کش ها.

 

 

 

سولفور گوگرد(قارچکش و کنهکش غیرسیستمیک، تماسی و حفاظتی Sulfur

مراجعه شود به بخش قارچ کشها.

 

 

کنه کش – حشرهکش تماسی گوارشی و دور کننده فن پروپاترین Fenpropathrin

فرمولاسیون:

Danitol % 10 EC دانیتول

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیري 2 در هزار ،

احتیاط هاي لازم: در مورد کنههاي تارتن پنبه با نظر کارشناس و به هنگام طغیان کرم غوزه به میزان 1 لیتر در هکتار مصرف میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 7/66-70 میلی گرم بر کیلوگرم،

 

 

کنه کش تماسی با اثر ناك داون سریع روي لارو، نمف و کنه بالغ Fenpyroximate

فرمولاسیون:

Ortus % 5 SC اورتوس

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه قرمز در مرکبات، کنههاي تار عنکبوتی در درختان میوه سردسیري 5/0 در هزار، کنه شرقی در مرکبات 5/0 در هزار اواخر زمستان همراه روغن به نسبت 1% علیه تخم کنه

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 245-480 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

کنه کش تماسی از گروه کینازولین Fenazaquin

فرمولاسیون:

SCPride w/v %20 پراید

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه قرمز اروپایی درختان سیب 5/0 در هزار

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 134 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

حشره کش و کنه کش تماسی، گوارشی فوزالون Phosalone

مراجعه شود به بخش حشره کشها.

 

 

 

حشره کش کنه کش تماسی، گوارشی با کمی خاصیت تدخینی –chlorpyrifos+ chlorpyrifos Methyl

مراجعه شود به بخش حشره کشها

 

 

 

حشرهکش و کنهکش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی Chlorpyrifos

مراجعه شود به بخش حشره کشها.

 

 

 

کنه کشی تماسی باخاصیت تخم کشی انتخابی ، پایدار Clofentezine

فرمولاسیون:

g/l500 SC آپولو

 

موارد و راهنماي مصرف: کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیري و کنههاي تارعنکبوتی در تاکستان، فلفل گلخانهاي، تمشک گلخانهاي، توت فرنگی گلخانه اي 25/0 تا 5/0 در هزار.

روي تخمها و مراحل اولیه کنهها مؤثر است، براي داشتن کارایی خوب ضروري است کل گیاه خصوصاً سطح پشت برگ سمپاشی شود. دوره کارنس براي محصولات گلخانهاي 7 روز، براي انگور، توت فرنگی 14 روز، سمپاشی اول علیه کنه قرمز در سیب وگلابی پیش بهاره بوده و مرحله بعد سمپاشی بین باز شدن جوانه و غنچه هاي صورتی رنگ توصیه میشود. براي کنه زنگار کاربرد آن ممنوع است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران5200 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

نماتود کش ها

 

 

نماتدکش تماسی و گوارشی کادوسافوس Cadusafos

فرمولاسیون:

Rugbi G 10% راگبی

 

موارد و راهنماي مصرف: نماتد ریشهگرهاي در پسته: محلولپاشی خاك باغات پسته به نسبت 15 گرم در هر متر مربع و براي نماتد مولد زخم ریشه در چاي: محلولپاشی خاك باغات چاي به نسبت 5 گرم در هر متر مربع.

 

 

متیل بروماید methyl bromide

ترکیب تدخینی بسیار سمی از گروه هیدروکربنهاي هالوژنه که یه صورت یک آفتکش عمومی کاربرد دارد.

فرمولاسیون:

Methyl bromide %98 Gs بروماید متیل

 

موارد و راهنماي مصرف: براي کنترل نماتودها خصوصا در صطوح کوچک قابل استفاده است. براي نماتد ریشه گرهاي در گیاهان گلخانهاي به میزان 50 گرم در مترمربع خاك، براي کنترل آفات انباري 15 تا 40 گرم در هر مترمکعب به مدت 24 تا 48 ساعت بسته به درجه حرارت و نوع آفت، استفاده می شود.

این ترکیب با مخازن یا کپسول هاي گاز نگهـــداري میشود و گازي بی رنگ، بـی بو و خیلی سمی میباشد.

براي کاربرد این ماده به تجهیزات و وسایل ویژه نیاز میباشد، لذا کاربرد سم باید توسط کاربران مجرب و آموزش دیده انجام شود.

احتیاط هاي لازم: کاربران باید از لباس و ماسک تنفسی مناسب استفاده نمایند. متیل بروماید در بعضی از مواد غذایی و آرد که داراي گوگرد است سبب فاسد شدن و بدبو شدن آنها میشود. براي راهنمایی بیشتر به برچسب آفتکش مراجعه شود. آخرین نوبت گازدهی براي غلات سه روز قبل از برداشت آن و براي محصولات دیگر فضاها 7 روز قبل از مصرف میباشد

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران5 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

موش کش ها

 

 

برومادیولون Bromadialone

موش کش با خاصیت ضد انعقاد خون است.

فرمولاسیون:

لانی ریت % B 0/005

 

موارد و راهنماي مصرف: به صورت آماده براي مصرف (RTU) فرموله شده است.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 25-1 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

چسب دبلو ( تله چسبی ) Debello

 

موش گیر چسبی است.

فرمولاسیون:

دبلو Debello Rats Glue Zapi

 

موارد و راهنماي مصرف: براي گرفتن موشهاي مضر در محلهاي سربسته (انبارها و سردخانهها و منازل) باید محتویات چسب تیوب را بصورت زیگزاگ بر روي یک صفحه چوبی یا مقوایی فشارداده پس از 30 دقیقه چسب بطور کامل روي صفحه پخش کنید. چسب حاوي یک ترکیب غیر سمی و مواد جذب کننده است .

 

 

موش کش گوارشی zinc phosphide

فرمولاسیون:

 1. Rotal %21 Pa روتال
 2. Ridall %6 P1 %2 P2 ریدال

 

موارد و راهنماي مصرف: به صورت طعمه هاي خشک و آب دار یا به طور غیر مستقیم براي موش مغان تاترا، مریون ها در غلات، موش ورامین در باغات میوه و نیشکر 2 گرم روغن+ 100 گرم گندم+ 5 گرم سم.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران45-70 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

 

حشره کش و موش کش تدخینی از گروه فسفینها، فومیگانت alominium phosphide

مراجعه شود به بخش حشره کشها.

 

 

 

 

وارفارین Warfarin

جونده کش از گروه آنتی کواگولانت (کومارین) است.

فرمولاسیون:

 1. Warfarin %20 P وارفارین
 2. Warfarin %15 WP وارفارین
 3. Warfarin %25 WP وارفارین
 4. Warfarin %021/0 B وارفارین

 

موارد و راهنماي مصرف: موشهاي انباري وخانگی

در نقاطی که موشها فعال هستند از طعمههاي آماده استفاده شود طعمه ها در محیط بیرون باید رویشان پوشانده شوند.

طعمه ها بررسی کرده و در صورت وجود علائم تغذیه عمل طعمه گذاري را ادامه دهید. براي سنجاب بهتر است با دانه گندم مخلوط شود و قبل از استفاده براي مدت 2-3 ساعت در شرایط هواي آزاد نگه داري شود. طعمه ها را داخل لوله گذاشته و آن را هر 2-3 روز درمیان بازدید کنید و در صورت ضرورت نیاز، طعمه جایگزین کنید.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 374 -186میلی گرم بر کیلوگرم،

 

 

سایر ترکیبات

 

اسید جیبریلیک، تنظیم کننده و عامل رشد گیاه براي افزایش رشد خوشه و اندازه دانه و کاهش پوسیدگی خوشه انگور gibberelic acid

فرمولاسیون:

 1. L 13/5 Berelex برلکس
 2. Tb Berelex gr 10 برلکس
 3. 100% Berelex برلکس

 

موارد و راهنماي مصرف: تنظیم کننده و عامل رشد گیاه براي افزایش رشد خوشه و اندازه دانه و کاهش پوسیدگی خوشه انگور

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 15000 میلیگرم بر کیلوگرم،

 

 

امولسیون کننده و پخش کننده و مرطوب کننده و داراي چسبندگی Citoweet

فرمولاسیون:

L Citowett %100 سیتوویت

موارد و راهنماي مصرف: به میزان 25 میلی لیتر در 100 لیتر محلول سمی سیتووت را میتوان به محلول علف کش ، قارچ کش و حشره کش براي سمپاشی محصولات زراعی ، درختان میوه ، سبزیجات ، نباتات زینتی و نیز سمپاشی دام اضافه نمود تا محلول سمی از چسبندگی و پوشش بهتر و دوام طولانی تر در سطح هدف برخوردار گردد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران 3180 میلیگرم بر کیلوگرم

 

 

متیل برومایدmethyl bromide

ترکیب تدخینی بسیار سمی از گروه هیدروکربنهاي هالوژنه که یه صورت یک آفتکش عمومی کاربرد دارد.

به بخش نماتود کش ها مراجعه شود.

 

 

پیري پروکسی فنPyriproxyfen

شبه هورمون جوانی، هورمونی که مانع تبدیل لارو به شفیره و حشره کامل میشود.

فرمولاسیون

Admiral %10 EC آدمیرال

موارد و راهنماي مصرف: شپشک قهوهاي مرکبات 50 تا 75 میلی لیتر در هکتار، سفید بالک(عسلک) پنبه750 میلی لیتر در هکتار. براي بهداشت عمومی و کنرل آفاتی مثل مگسها، سوسکها، پشهها در دامداريها و باتلاقها کاربرد دارد.

براي مرکبات 50 تا 75 میلی لیتر در هکتار (به نسبت 0/5 تا 0/75 در هزار) توصیه میشود. براي پنبه 750 میلی لیتر در هکتار علیه سفید بالک (عسلک) پنبه توصیه میشود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، براي پستانداران5000 میلیگرم بر کیلوگرم،