»  بیشتر بدانید   »   آماده سازی و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه قزوین

آماده سازی و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه قزوین

بارگیری و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی در استان قزوین محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین

.         

.