»  بیشتر بدانید   »   ارسال دستگاه های گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه مشهد

ارسال دستگاه های گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه مشهد

بارگیری و ارسال دستگاه های شرکت گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ادوات، ماشین آلات و مکانیزاسیون مشهد
محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری:
۸ لغایت ۱۱ بهمن ماه
ساعت: ۱۱ الی ۱۸

.                         

.