»  بیشتر بدانید   »   ارسال فن توربولاینر درخصوص محلول پاشی و ضدعفونی معابر تهران توسط سازمان آتش نشانی

ارسال فن توربولاینر درخصوص محلول پاشی و ضدعفونی معابر تهران توسط سازمان آتش نشانی

“شرکت گلپا صنعت ایرانیان”

ارسال فن توربولاینر و اتصالات سمپاش جهت مونتاژ سمپاش درخصوص محلول پاشی و ضدعفونی شهر تهران توسط سازمان آتش نشانی تهران