»  بیشتر بدانید   »   کسب مقام “غرفه نمونه اخلاق حرفه ای” شرکت گلپا صنعت ایرانیان در نمایشگاه استان گلستان

کسب مقام “غرفه نمونه اخلاق حرفه ای” شرکت گلپا صنعت ایرانیان در نمایشگاه استان گلستان

شرکت گلپا صنعت ایرانیان تولید کننده ی ادوات کشاورزی از مدیریت نمایشگاه بین المللی استان گلستان که شرکت گلپا صنعت ايرانيان را به عنوان شرکت نمونه در زمينه اخلاق حرفه اي انتخاب کردند کمال تشکر و سپاس را داریم.

مهر ماه سال 1399