»  بیشتر بدانید   »   غرفه ی شرکت گلپا صنعت ایرانیان در نمایشگاه قزوین

غرفه ی شرکت گلپا صنعت ایرانیان در نمایشگاه قزوین

‌شرکت گلپا صنعت ایرانیان
آخرین روز از یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی استان قزوین

دی ماه ۹۹