»  بیشتر بدانید   »   غرفه ی شرکت گلپا صنعت ایرانیان

غرفه ی شرکت گلپا صنعت ایرانیان

غرفه ی شرکت گلپا صنعت ایرانیان تولید کننده ی ادوات کشاورزی با مدیریت آقای عبیری در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی، ادوات،تجهیزات ، آبیاری، فناوری ها، نوآوری ها و صنایع وابسته استان گلستان شهر گرگان