»  بیشتر بدانید   »   آماده سازی و بارگیری دستگاه های گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه شیراز

آماده سازی و بارگیری دستگاه های گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه شیراز

آماده سازی و بارگیری دستگاه های گلپا صنعت ایرانیان جهت حضور در نمایشگاه اداوت، ماشین آلات و نهاده ها استان فارس

محل برگزاری: فارس- شیراز شهرک گلستان محل دائمی نمایشگاه بین المللی فارس

زمان: 28 لغایت 31 اردیبهشت 1400 هر روز از ساعت 15:00 الی 21:00

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.